เส้นทางสู่การเป็นผู้ตัดสิน


-เริ่มต้นสำหรับบุคคลทั่วไป จำเป็นต้องยื่นใบสมัครเข้ามาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- อายุระหว่าง 18-30 ปี
- สำเร็จการศึกษาชั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างน้อย
- สัญชาติไทย
- ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ หรือ มีโรคประจำตัวร้ายแรง

ผู้ตัดสินชั้น 3

-เมื่อผ่านการอบรมคอร์สเบื้องต้น 5 วัน, การทดสอบ สมรรถภาพทางร่างกาย ก็จะขึ้นเป็นผู้ตัดสินชั้น 3
- ผู้ตัดสินชั้น 3 สามารถทำหน้าที่ ในการแข่งขันฟุตบอลระดับ ไทยลีก 4
- เมื่อปฏิบัติหน้าที่ ครบ 3 ปี จะมีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้นจากชั้น 3 เป็นชั้น 2 โดยหัวข้อสอบ ประกอบไปด้วย สอบทฤษฎี, สอบภาคปฏิบัติ และ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

ผู้ตัดสินชั้น 2

-ผู้ตัดสินชั้น 2 สามารถทำหน้าที่ ในการแข่งขันฟุตบอลระดับ ไทยลีก 2 หรือ M-150 แชมเปี้ยนชิพ และ ไทยลีก 3
- เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี จะมีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้นจากชั้น 2 เป็นชั้น 1 โดยหัวข้อสอบ ประกอบไปด้วย สอบทฤษฎี, สอบภาคปฏิบัติ และ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

ผู้ตัดสินชั้น 1

- ผู้ตัดสินชั้น 1 สามารถทำหน้าที่ ในการแข่งขันฟุตบอลระดับ ไทยลีก 1 หรือ โตโยต้า ไทยลีก
- เมื่อปฏิบัติหน้าที่ ครบ 1 ปี มีสิทธิสอบเลื่อนชั้นจากชั้น 1 เป็นระดับ FIFA (ไทย) โดยหัวข้อสอบ ประกอบไปด้วย สอบทฤษฎี, สอบภาคปฏิบัติ และ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

ผู้ตัดสินระดับ FIFA (ไทย)

- ผู้ตัดสินระดับ FIFA สามารถทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ (ฟุตบอลในระดับภูมิภาคทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ่, ฟุตบอลอุ่นเครื่อง FIFA Day)
- เมื่อเป็นผู้ตัดสินระดับ FIFA (ไทย) สามารถส่งชื่อสอบ เป็นผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite โดยต้องส่งชื่อไปให้ สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ AFC คัดเลือก ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยหัวข้อสอบประกอบไปด้วย การใช้ภาษา, สอบทฤษฎี, สอบภาคปฏิบัติ และ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

ผู้ตัดสินระดับ AFC Elite

- ผู้ตัดสินระดับ AFC Elite สามารถทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ (ฟุตบอลในระดับทวีป, ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก, ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย)
- ผู้ตัดสินระดับ AFC Elite ที่อยู่ในระดับ Top 3 ของทวีป จะได้สิทธิ์ไปทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย

ผู้ตัดสิน ระดับ FIFA 5 คน
ประกอบไปด้วย วิวรรธน์ จำปาอ่อน, ชัยฤกษ์ งามสม, ฑีธิชัย นวลจันทร์, มงคลชัย เพชรศรี, ศิวกร ภูอุดม

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ระดับ FIFA 8 คน
ประกอบไปด้วย ธเนศ ชูชื่น, คมสันต์ คำแผ่น, ภัทรพงศ์ กิจสถิตย์, ภูเบศ เหล็กผา, ราวุฒิ นาคฤทธิ์, อภิชิต โนพวน, พูนสวัสดิ์ สำราญสุข, ราเชนทร์ ศรีชัย

ผู้ตัดสินหญิง ระดับ FIFA 3 คน
ประกอบไปด้วย นันทิกาญจน์ บัวสระ, พรรษา ชัยสนิท, สุนิตา ทองถวิล

ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง ระดับ FIFA 3 คน
ประกอบไปด้วย นวลนิจ ดอนจังหรีด, สุภาวรรณ หินทอง, อริษา จันทร์โสม

ผู้ตัดสินฟุตซอล ระดับ FIFA 4 คน
ประกอบไปด้วย พรณรงค์ ไกรรอด, ยุทธกร ไม้เกตุ, เบญจพล หมู่เจริญทรัพย์, อรรถพล ยรรยงเสวี

ผู้ตัดสินฟุตบอลชายหาด ระดับ FIFA 2 คน
ประกอบไปด้วย มนตรี ทองคลอด, สุวัฒน์ วงศ์สุวรรณ

ผู้ตัดสิน AFC Elite 2 คน
ประกอบไปด้วย มงคลชัย เพชรศรี, ศิวกร ภูอุดม

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน AFC Elite 4 คน
ประกอบไปด้วย ธเนศ ชูชื่น, ภัทรพงศ์ กิจสถิตย์, ราวุฒิ นาคฤทธิ์, อภิชิต โนพวน

ผู้ตัดสินหญิง AFC Elite 1 คน
ประกอบไปด้วย พรรษา ชัยสนิท

ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง AFC Elite 1 คน
ประกอบไปด้วย สุภาวรรณ หินทอง

ผู้ตัดสินฟุตซอล AFC Elite 2 คน
ประกอบไปด้วย ยุทธกร ไม้เกตุ, เบญจพล หมู่เจริญทรัพย์