คณะผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

นายกสมาคมฯ – พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายเทคนิค – นายวิทยา เลาหกุล
อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายจัดการแข่งขัน – นายศุภสิน  ลีลาฤทธิ์
อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร – นายธนะศักดิ์  สุระประเสริฐ
อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายสิทธิประโยชน์ – นายทรงธรรม  เพียรพัฒนาวิทย์
อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายการเงินฯ - นาง ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์
เลขาธิการสมาคมฯ – พล.ต.ท.พิสัณห์  จุลดิลก
รองเลขาธิการสมาคมฯ ฝ่ายต่างประเทศ และ โฆษกสมาคมฯ – นายพาทิศ  ศุภะพงษ์
ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย สมาคมฯ – นาย ยงยศ พึ่งธรรม 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและตรวจสอบ คลับ ไลเซนซิ่ง – Mr. Benjamin Tan

คณะกรรมการพัฒนาผู้ตัดสิน

ประธาน – พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม
ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ – Mr.Farkhod Abdullaev 
ห้วหน้าฝ่ายผู้ตัดสิน - นางสาว พัณณิภา คำนึง

คณะผู้บริหารบริษัทไทยลีก จำกัด 

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
รองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมการจัดการแข่งขัน – Mr.Benjamin Tan
รองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารและการเงิน - นาง ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์
รองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดการแข่งขัน - นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล

คณะกรรมการพัฒนาเทคนิค (ทีมชาติ)

ประธานพัฒนาเทคนิค นายวิทยา เลาหกุล
ประธานพัฒนาฟุตซอล นายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ