นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (FA Thailand President)

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคม

สภากรรมการบริหาร (FA Thailand Executive Committee)

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคม
คุณศุภสิน ลีลาฤทธิ์ อุปนายกสมาคม
คุณวิทยา เลาหกุล อุปนายกสมาคม
ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกสมาคม
คุณธนศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกสมาคม
คุณทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ อุปนายกสมาคม
น.ส.นันทนี วงศ์อำนิษฐกุล สภากรรมการ
คุณธนวัชร์ นิติกาญจนา สภากรรมการ
พลเรือเอก นาวิน ธนเนตร สภากรรมการ
คุณสมเกียรติ กิตติธรกุล สภากรรมการ
คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล สภากรรมการ
คุณชาติชาย เจียมสิริพงศ์ สภากรรมการ
คุณทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ สภากรรมการ
ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม สภากรรมการ
คุณอนุสรณ์ วงศ์วรรณ สภากรรมการ
คุณสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล สภากรรมการ
คุณธวัช อุยสุย สภากรรมการ
คุณทรงยศ เทียนทอง สภากรรมการ
คุณณัฐ ชยุติมันต์ สภากรรมการ

สำนักเลขาธิการและงานบริหารสมาคม (General Secretary and Departments)

เลขาธิการสมาคมฯ: พิสัณห์ จุลดิลก
รองเลขาธิการสมาคมฯ ประสานงานต่างประเทศ: พาทิศ ศุภะพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและตรวจสอบคลับไลเซนซิง: มร. เบนจามิน ตัน (Benjamin Tan)
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค : สาวิน จรัสเพชรานันท์ 
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม : มร. ลิม คิม ชอน (Lim Kim Chon)
ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย : ยงยศ พึ่งธรรม
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ : พิมพิกา สื่ออยู่ยง
ผู้จัดการฝ่ายผู้ตัดสิน : พัณณิภา คำนึง
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ : มนูญ อุทะกะวารี
ผู้จัดการฝ่ายฟุตบอลหญิง : รัมภา วราวีรกุล
ผู้จัดการฝ่ายจัดการแข่งขัน และกิจกรรม : เอกพล พลนาวี


คณะกรรมการพัฒนาเทคนิค (National Team Development Panel)
ประธานพัฒนาเทคนิค นายวิทยา เลาหกุล
ประธานพัฒนาฟุตซอล นายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ

คณะกรรมการพัฒนาผู้ตัดสิน (Referee Developement Panel)
ประธาน – พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม
ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ – Mr. Farkhad Abdullaev
 

 

 

คณะผู้บริหารบริษัทไทยลีก จำกัด (Thai League Company Limited)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
รองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมการจัดการแข่งขัน – มร. เบนจามิน ตัน (Benjamin Tan)
รองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารและการเงิน - นาง ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์
รองประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดการแข่งขัน - นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล