ทีมชาติไทยหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

ผู้จัดการทีม
ไม่พบข้อมูล
ผู้รักษาประตู
ทิชานันท์ สดชื่น
1
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
ปาลิตา จินดาศรี
22
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
วนัสนันท์ อิ่มทิม
18
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
กองหลัง
แอนนี แสนกล้า
2
ตำแหน่ง: กองหลัง
สุภาพร อินทรประสิทธิ์
6
ตำแหน่ง: กองหลัง
สวิตตา บุญวงศ์
3
ตำแหน่ง: กองหลัง
กานต์ชุดา โพธิ์นา
4
ตำแหน่ง: กองหลัง
อาทิตยา ตนวัฒนาไพบูลย์
5
ตำแหน่ง: กองหลัง
สุชาวดี ชมแพง
7
ตำแหน่ง: กองหลัง
กองกลาง
จณิสตา จินันทุยา
8
ตำแหน่ง: กองกลาง
ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์
10
ตำแหน่ง: กองกลาง
สรัลชนา บำรุงวุฒิ
11
ตำแหน่ง: กองกลาง
ชิดชนก กูลธนารมยกร
15
ตำแหน่ง: กองกลาง
สมัญญา ภูรวัลย์
17
ตำแหน่ง: กองกลาง
ฟ้าสว่าง เกตุแก้ว
23
ตำแหน่ง: กองกลาง
กองหน้า
ฉัตรญา ประทุมกุล
9
ตำแหน่ง: กองหน้า
ธนัทภัทร บุ้งทอง
12
ตำแหน่ง: กองหน้า
ธวันรัตน์ พรมทองมี
14
ตำแหน่ง: กองหน้า
ญดาพร มีลุน
16
ตำแหน่ง: กองหน้า
จรรยพร ภูมัง
20
ตำแหน่ง: กองหน้า
ชญาดา กันธิยะ
13
ตำแหน่ง: กองหน้า
สุชาดา คำเจริญ
19
ตำแหน่ง: กองหน้า
ณัฐนันท์ เนียรศิริ
21
ตำแหน่ง: กองหน้า