ทีมชาติไทยหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

ผู้จัดการทีม
Picture
สัญชาติ
ไทย
ทีม
ทีมชาติไทยหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ผู้รักษาประตู
พฤกษา มะลิวัลย์
1
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
ปวริษา หอมยามเย็น
18
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
รวิสรา พืชผล
22
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
กองหลัง
สุพรรษา เอมแบน
2
ตำแหน่ง: กองหลัง
ธัญชนก ชื่นอารมณ์
3
ตำแหน่ง: กองหลัง
สุกัญญา แก้วคงคา
4
ตำแหน่ง: กองหลัง
ศรัญญา ลามี
5
ตำแหน่ง: กองหลัง
สุภาพร อินทรประสิทธิ์
6
ตำแหน่ง: กองหลัง
แอนนี แสนกล้า
15
ตำแหน่ง: กองหลัง
ญดาพร มีลุน
16
ตำแหน่ง: กองหลัง
ธนพร ชัยยิ่ง
20
ตำแหน่ง: กองหลัง
ณัฐธิชา สาระกาล
21
ตำแหน่ง: กองหลัง
กองกลาง
กันติศา อินชำนาญ
8
ตำแหน่ง: กองกลาง
ภิญญาดา พัฒกอ
11
ตำแหน่ง: กองกลาง
กัญญารัตน์ อมราภรณ์
14
ตำแหน่ง: กองกลาง
ธัญชนก จั่นศรี
19
ตำแหน่ง: กองกลาง
ศศิธร ดีมา
23
ตำแหน่ง: กองกลาง
กองหน้า
จีน่า ทองพันธ์
7
ตำแหน่ง: กองหน้า
ฉัตรญา ประทุมกุล
9
ตำแหน่ง: กองหน้า
ธวันรัตน์ พรมทองมี
10
ตำแหน่ง: กองหน้า
ธนัทภัทร บุ้งทอง
12
ตำแหน่ง: กองหน้า
จรรยพร ภูมัง
13
ตำแหน่ง: กองหน้า
นวลอนงค์ หมื่นศรี
17
ตำแหน่ง: กองหน้า