ทีมชาติไทยหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

ผู้จัดการทีม
Picture
สัญชาติ
ไทย
ทีม
ทีมชาติไทยหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ผู้รักษาประตู
ปาลิตา จินดาศรี
1
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
ปวริษา หอมยามเย็น
18
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
วนัสนันท์ อิ่มทิม
21
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
กองหลัง
กฤติยา มูลรัง
2
ตำแหน่ง: กองหลัง
สวิตตา บุญวงศ์
3
ตำแหน่ง: กองหลัง
ศรัญญา ลามี
5
ตำแหน่ง: กองหลัง
สุภาพร อินทรประสิทธิ์
6
ตำแหน่ง: กองหลัง
สุชาวดี ชมแพง
7
ตำแหน่ง: กองหลัง
ขวัญจิรา งอกวงศ์
15
ตำแหน่ง: กองหลัง
อุมาพร ศรหิรัญ
16
ตำแหน่ง: กองหลัง
ณัฐธิชา สาระกาล
17
ตำแหน่ง: กองหลัง
กองกลาง
จณิสตา จินันทุยา
8
ตำแหน่ง: กองกลาง
ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์
10
ตำแหน่ง: กองกลาง
ธรรณธมล จิระเสวีจินดา
11
ตำแหน่ง: กองกลาง
ธัญชนก จั่นศรี
19
ตำแหน่ง: กองกลาง
กัญญารัตน์ อมราภรณ์
22
ตำแหน่ง: กองกลาง
ฟ้าสว่าง เกตุแก้ว
23
ตำแหน่ง: กองกลาง
กองหน้า
จันทิมา โชติรัตน์
4
ตำแหน่ง: กองหน้า
ฉัตรญา ประทุมกุล
9
ตำแหน่ง: กองหน้า
ธนัทภัทร บุ้งทอง
12
ตำแหน่ง: กองหน้า
จรรยพร ภูมัง
13
ตำแหน่ง: กองหน้า
ธวันรัตน์ พรมทองมี
14
ตำแหน่ง: กองหน้า
นวลอนงค์ หมื่นศรี
20
ตำแหน่ง: กองหน้า