ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

ผู้จัดการทีม
Picture
สัญชาติ
ไทย
ทีม
ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ผู้รักษาประตู
อนุชิต ทวีศรี
1
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
ณัฐวุฒิ แพงกระโทก
18
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
ภูวดล พลสงคราม
23
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
กองหลัง
อาทิตย์ บัวงาม
2
ตำแหน่ง: กองหลัง
ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์
3
ตำแหน่ง: กองหลัง
กิตติชัย ใยดี
4
ตำแหน่ง: กองหลัง
จักรพงษ์ แสนมะฮุง
5
ตำแหน่ง: กองหลัง
พงศกร อินเนตร
6
ตำแหน่ง: กองหลัง
วงศกร ทองสุพิมพ์
12
ตำแหน่ง: กองหลัง
เดชานนท์ ศรีเมือง
21
ตำแหน่ง: กองหลัง
กองกลาง
ธนริน ทุมเสน
7
ตำแหน่ง: กองกลาง
สราวุฒิ เสาวรส
8
ตำแหน่ง: กองกลาง
ธนกฤต ละออไขย์
13
ตำแหน่ง: กองกลาง
ปัณณวัชร์ โชติจิรชัยธรณ์
14
ตำแหน่ง: กองกลาง
ธนรัตน์ ทุมเสน
15
ตำแหน่ง: กองกลาง
ชิติพัทธ์ แก้วยศ
16
ตำแหน่ง: กองกลาง
อภิเดช จันทร์งาม
17
ตำแหน่ง: กองกลาง
อนุวัฒน์ มาตะราช
19
ตำแหน่ง: กองกลาง
ธนกฤต ทองศรี
20
ตำแหน่ง: กองกลาง
ศตวรรษ ลีลา
22
ตำแหน่ง: กองกลาง
กองหน้า
วรากร ทองใบ
9
ตำแหน่ง: กองหน้า
ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา
10
ตำแหน่ง: กองหน้า
กิตติพงศ์ เขตภารา
11
ตำแหน่ง: กองหน้า