ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

ผู้จัดการทีม
Picture
สัญชาติ
สเปน
ทีม
ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ผู้รักษาประตู
ภูมิวรพล วรรณบุตร
20
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
กษิดิ์เดช รุ่งกิจวัฒนานุกูล
23
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
ธนวัตน์ แป้นทอง
1
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
กองหลัง
อดิศักดิ์ โยชะออน
7
ตำแหน่ง: กองหลัง
กษิดิศ กาฬสินธุ์
14
ตำแหน่ง: กองหลัง
ธรรมวัตร เย็นรัมย์
3
ตำแหน่ง: กองหลัง
ชนภัช บัวพันธ์
5
ตำแหน่ง: กองหลัง
ภาคภูมิ ขุนคงมี
12
ตำแหน่ง: กองหลัง
ภูมิชนก แกมกล้า
13
ตำแหน่ง: กองหลัง
อรรถพล แสงทอง
2
ตำแหน่ง: กองหลัง
ธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
18
ตำแหน่ง: กองหลัง
ธีร์กวิน จันทร์ศรี
4
ตำแหน่ง: กองหลัง
กองกลาง
ธนวัฒน์ ทรายเพชร
16
ตำแหน่ง: กองกลาง
คคนะ คำยก
10
ตำแหน่ง: กองกลาง
สิทธา บุญหล้า
6
ตำแหน่ง: กองกลาง
นิพิฐพนธ์ วงค์ปัญญา
11
ตำแหน่ง: กองกลาง
วงศ์วรรธน์ เจริญทวีสุข
8
ตำแหน่ง: กองกลาง
พรสวรรค์ แสนกล้า
21
ตำแหน่ง: กองกลาง
อนุชา โสมณวัตร์
22
ตำแหน่ง: กองกลาง
วรฤทธิ์ มุงคุณ
17
ตำแหน่ง: กองกลาง
กองหน้า
สยาม แยปป์
15
ตำแหน่ง: กองหน้า
มินฮาร์ท กาดีโรจน์
9
ตำแหน่ง: กองหน้า
ก้องภพ สร้อยรัก
19
ตำแหน่ง: กองหน้า