ผู้จัดการทีม
Picture
สัญชาติ
ไทย
ทีม
ทีมชาติไทยหญิง
ผู้รักษาประตู
วราภรณ์ บุญสิงห์
1
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
ญาดา เซ่งย่อง
18
ตำแหน่ง: ผู้รักษาประตู
กองหลัง
ศรุดา ก้อนฝ้าย
2
ตำแหน่ง: กองหลัง
พรพิรุณ พิลาวัณ
4
ตำแหน่ง: กองหลัง
ณัฐกานต์ ชินวงษ์
3
ตำแหน่ง: กองหลัง
อินทร์อร พันธุ์ชา
5
ตำแหน่ง: กองหลัง
วารุณี เพ็ชรวิเศษ
9
ตำแหน่ง: กองหลัง
สุนิสา สร้างไธสง
10
ตำแหน่ง: กองหลัง
ขวัญฤดี แสงจันทร์
16
ตำแหน่ง: กองหลัง
กองกลาง
พิกุล เขื่อนเพ็ชร
6
ตำแหน่ง: กองกลาง
อรพินท์ แหวนเงิน
15
ตำแหน่ง: กองกลาง
ธนีกานต์ แดงดา
17
ตำแหน่ง: กองกลาง
พิสมัย สอนไสย์
19
ตำแหน่ง: กองกลาง
วิลัยพร บุตรด้วง
20
ตำแหน่ง: กองกลาง
กองหน้า
ศิลาวรรณ อินต๊ะมี
7
ตำแหน่ง: กองหน้า
สุชาวดี นิลธำรงค์
8
ตำแหน่ง: กองหน้า
จารุวรรณ ไชยรักษ์
14
ตำแหน่ง: กองหน้า
รัตติกาล ทองสมบัติ
12
ตำแหน่ง: กองหน้า
กัญญาณัฐ เชษฐบุตร
13
ตำแหน่ง: กองหน้า
กาญจนา สังข์เงิน
11
ตำแหน่ง: กองหน้า