ติดต่อเรา
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ : 286 อาคาร 40 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย (อาคาร 2) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 0-2011-7177 ถึง 80

โทรสาร : 0-2065-1561

อีเมลกลางของสมาคมฯ :

info@fathailand.org
สำหรับประสานงานในประเทศ

secretariat@fathailand.org
สำหรับประสานงานต่างประเทศ


ฝ่ายต่างๆ
 • สำนักงานเลขาธิการฯ

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 กด 107-108


 • ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมฯ

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 กด 109


 • ฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 กด 115


 • ฝ่ายเทคนิค

  เบอร์ติดต่อ: 0-2408-1523


 • ฝ่ายกฎหมาย

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 กด 118-119


 • ฝ่ายต่างประเทศ

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 กด 120-125


 • ฝ่ายทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร บัญชี-การเงิน

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 กด 128


 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 กด 136-138 และ 142-143


 • ฝ่ายค่าปรับ

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 กด 129


 • ฝ่ายบุคคล

  เบอร์ติดต่อ: 0-2011-7177 กด 131