ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม FA Thailand Introductory Course ที่ จ.กระบี่

14 พ.ย. 2017 16:24:16

1 year ago

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม FA Thailand Introductory Course ที่ จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 2 ธ.ค.
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน FA Thailand Introductory Coaching Course ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1 นายอนุวัตร พรหมสกุล
2 นายอิทธิพล แก้วเขียว
3 นายชวกร มณีโลกย์
4 นายวัชรพล ทับลัง
5 นายอิศเรศ พึ่งเสือ
6 นายเภาซี หมัดอาหลี
7 นายนคร บรรจงใหม่
8 นายภูมิวงศ์ ปัญญาวุธ
9 นายบัญชา กัลป์ปะหา
10 นายพงษ์พัฒน์ จ่านันท์
11 นายสุรินทร์ ราโอบ
12 นายอาณัติ จันทร์เต็มดวง
13 นายพุฒินันท์ ภูมิภมร
14 นายสวิท ทองคำ
15 นายจารึก ศรีคุ้ย
16 นายณัฐวะดี สิตะรุโณ
17 นายวัชรินทร์ ขวานบุตร
18 นายวีระการ มงคล
19 นายเกรียงศักดิ์ บุญณบุรี
20 นายอภิวัฒน์ อัจฉริยาภิมุข
21 นายธนพนธ์ ไกรนรา
22 นายรัชตะ หักสหมัด
23 นายประยุกต์ ยุทธกาศ
24 นายสุริยา หลีเส็น
25 นายคุณานนท์ ปิ่นทองพันธุ์
26 นายอัสลัน เจ๊ะเต๊ะ
27 นายพิชิตพล ทองจันทร์
28 นายเอกพงค์ ธรฤทธฺ์
29 นายเจษฎา ฟ้อนรำดี
30 นายอัษฎาวุฒิ จันทร์อินแก้ว

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้เดินทางมารายงานตัว ณ สนามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น. โดยทางสมาคมฯ จะเตรียมเอกสารการเรียน, ชุดภาคปฏิบัติจำนวน 2 ชุด, อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง ให้ตลอดการอบรม พร้อมให้ผู้อบรมเตรียมรองเท้ากีฬามาเพื่อใช้ในการอบรมภาคปฏิบัติ

หากผู้เข้าอบรมต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-011-7177 ต่อ 115 ในเวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น. หรือ coachingcourse@fathailand.org