สมาคมฯ ร่วมกับ อบจ. ชลบุรี เปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรเบื้องต้น

4 ก.พ. 2018 14:33:28

1 year ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ อบจ. ชลบุรี จัดอบรม FA Thailand Introductory Course
Picture

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ณ ชลบุรี สเตเดี้ยม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ขึ้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของปี 2561

ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬา, นายอภิชาติ จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่ง พร้อมด้วย ทรงยศ กลิ่นศรีสุข วิทยากร และ เอกลักษณ์ ทองอ่ำ ผู้ช่วยวิทยากร และผู้เข้าอบรมอีกจำนวน 31 คน ประกอบไปด้วย

1.นายพุฒิพงศ์ สีนวล
2.นายนิติกรณ์ ซึงถาวร
3.นายวิรัตน์ บุญเลี้ยง
4.นายเกริกไกร โกรัตนะ
5.นายมงคล ถิ่นจะบก
6.นายคมกริช มานะศรี
7.นายวิศรุต ตันตะราวงศา
8.นายสมศักดิ์ ภูดอนคำ
9.นายณัฐวัชต์ น้ำพร้า
10.นายพงษ์ดนัย ศาลา
11.นายกฤต รินทรักษ์
12.นายดนุพัฒน์ กันรัมย์
13.นายอุดมชัย สันทอง
14.นายชวันโรจน์ สรรพสิทธิพานิช
15.นายณัฐพล แสนมนตรี
16.นายศานิต อินทร์เพ็ญ
17.นายกิตติ ปินะถา
18.นายเอกชัย เมืองกระโทก
19.นายกฤษฎา หนองเหล็ก
20.นายเกรียงกมล มธุรส
21.นายยุทธนา คำหอม
22.นายภูษิต กฤตปิยะชัยกุล
23.นายกิจธนาพัต ลื่นกลาง
24.นายธนากรณ์ แน่งน้อย
25.นายอุเทน ภู่ผึ้ง
26.นายสมอาจ เมืองแสน
27.นายสุพจน์ มีเกีตรติกุลธร
28.วาที่ ร.ต.ภูวิศ ขาวอุบล
29.นายพงษ์ธนัย อินเล็ก
30.นางสาวพัชริญา อ่อนบัวขาว
31.นายอดิศักดิ์ ท้วมเสมา

สำหรับวันแรก ได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติในหัวข้อ การอบอุ่นร่างกาย ความคล่องตัว ความเร็วและทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561