สมาคมฯ เตรียมจัดพิธีส่งมอบแผนพัฒนาฟุตบอลไทย 20 ปี ให้สโมสรสมาชิก

12 เม.ย. 2018 12:21:00

2 years ago

สมาคมฯ เตรียมส่งมอบและแจกจ่ายแผนพัฒนาฟุตบอลไทย 20 ปี แก่สโมสรสมาชิก
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมส่งมอบและแจกจ่ายแผนพัฒนาฟุตบอลไทย 20 ปี แก่สโมสรสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน

โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดทำแผนพัฒนาฟุตบอลไทยระยะยาว 20 ปี (2560-2579) นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งล่าสุดแผนดังกล่าวได้จัดทำเป็นการเสร็จสมบูรณ์ และทางสมาคมฯ ได้เตรียมนำแผนดังกล่าวแจกจ่ายให้กับสโมสรสมาชิก และจะมีพิธีส่งมอบในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ วิภาวดี ในวันที่ 20 เมษายน 2561

ซึ่งทาง จุฑามาศ สว่างภณกาญจนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศของสมาคมฯ กล่าวชี้แจงถึง แผนพัฒนาฟุตบอลระยะยาวว่า "สำหรับแผนพัฒนาฟุตบอลระยะยาวก็จะเป็นแผนพัฒนาทั้งหมดของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ไปจนถึงปี 2579 ภายในหนังสือก็จะมีเนื้อหาหลักทั้งสามด้าน อันประกอบไปด้วย 1. เรื่องการพัฒนาองค์กร 2. เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา และ 3.เรื่องกระแสความนิยม"

"สำหรับเรื่องแรกคือการพัฒนาองค์กร เป้าหมายคือการจัดการภายในองค์กรรวมถึงสโมสรต่างๆ, สปอนเซอร์, การอบรมโค้ช, ผู้ตัดสิน และเวชศาสตร์การกีฬาเป็นต้น ที่เราจะมีการพัฒนาทั้งเรื่องจำนวนและคุณภาพ"

"ส่วนด้านที่สองคือเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถนักกีฬาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น นักกีฬาฟุตบอลชาย, ฟุตบอลหญิง, ฟุตซอลชาย, ฟุตซอลหญิง รวมถึงฟุตบอลชายหาดเป็นต้น"

"เรื่องสุดท้ายคือเรื่องกระแสความนิยม ก็จะประกอบไปด้วยการตลาด, การประสานงานสื่อมวลชน และแฟนบอล ซึ่งทั้งสามเรื่องก็จะมีแผนที่ย่อยมาแล้วว่าการพัฒนาในทุกๆ 5 ปี จะมีอย่างไรบ้าง"

"สำหรับแผนการทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้วิจัยมาอย่างละเอียด โดยศึกษาข้อมูลจากที่ต่างๆ และมองถึงความเป็นไปได้ในการลงมือทำ ส่วนใหญ่ก็จะศึกษาจากประเทศที่ประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้แล้ว และนำมาปรับให้เหมาะสมกับฟุตบอลไทย"

"สิ่งที่ต้องชี้แจงอีกอย่างคือ ภายในแผนพัฒนาฉบับนี้ ทางสมาคมฯจะพิจารณาจากความเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นแผนที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง สำหรับแผนพัฒนาฟุตบอลระยะยาวฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นแผนพัฒนาฉบับแรกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หลังจากก่อตั้งมาร้อยกว่าปี ดังนั้นทางสมาคมฯก็จะพยายามทำงานตามแผนการทั้งหมดที่วางไว้"

ด้าน คุณ พาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศและโฆษกสมาคมฯ กล่าวเสริมว่า "แผนพัฒนาฟุตบอลฉบับนี้ก็จะเป็นแผนที่ทางสมาคมฯ พยายามยึดถือในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เราจะพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะประกอบไปด้วย สโมสรสมาชิก, เจ้าหน้าที่สมาคมฯ, ผู้ตัดสิน, เจ้าหน้าฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมถึงผู้สนับสนุนและสปอนเซอร์ ทุกคนก็จะได้รับทั้งหมด"

"ส่วนลอตที่สอง ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ ว่าแผนการทำงานของเราจะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ก็จะมีการผลิตแจกไปตามที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนกีฬา และอคาเดมี เป็นต้น"

"จริงๆที่ผ่านมา เราก็ได้ทำตามแผนมาตลอด แต่ก็มีการแก้ไขบ้างเล็กน้อยเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน อย่างข้อสรุปต่างๆที่ได้จากการวิพากษ์หรือประชาพิจารณ์ ซึ่งในแผนพัฒนาฟุตบอลฉบับนี้ เราได้อ้างอิงจากแผนธุรกิจของบริษัทใหญ่ๆ รวมถึงแผนพัฒนาของกีฬาชนิดอื่นและประเทศอื่นๆ"

"สิ่งสำคัญคือของแผนงานฉบับนี้คือต้องจับต้องได้และอยู่ในพื้นฐานความจริง บางอย่างมันอาจจะไม่ได้ตามเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะเราไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขันได้ แต่ด้านอื่นๆ อย่างเช่นทรัพยากร ทั้งด้านการเงินและบุคลากร เราจะพยายามทำตามแผนพัฒนาที่วางเอาไว้"

สำหรับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ วิภาวดี ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.