สมาคมฯ ร่วมกับ สโมสรฟุตบอลราชนาวี จัดอบรมผู้ฝึกสอนเบื้องต้น ณ จังหวัด ชลบุรี

23 เม.ย. 2018 16:16:54

9 months ago

สมาคมฯ ร่วมกับ สโมสรฟุตบอลราชนาวี จัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course
Picture

วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาราชนาวี กิโลเมตรที่ 5 สัตหีบ จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สโมสรฟุตบอลราชนาวี เปิดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรเบื้องต้น FA Thailand Introductory Course ขึ้น

ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นาวาเอก อโศก ศรีสวัสดิ์ เลขานุการสโมสรราชนาวี พร้อมด้วย นาย อัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์ วิทยากร, นาย ปิยะพันธ์ ชบา ผู้ช่วยวิทยากร และผู้อบรมจำนวน 30 อันประกอบไปด้วย

1 ติณภพ ศรีสถิตย์
2 เจษฏา งามเมือง
3 ธนัฏฐ์กร โสภาอนันต์
4 รักชาติ สังข์สุทธิ์
5 วีระศักดิ์ คำชัย
6 วราห์ คำแหง
7 พรศ ทิวารัศชัย
8 เพทาย ศิริ
9 วิชัย คุ้มทรัพย์
10 รัชภูมิ กลิ่นดี
11 นรากร สวนเดิมบาง
12 ภาษิต อินนุ้ย
13 ภูวรา ผิวสุข
14 นฤพล อุปมา
15 สกล ไทยสูงเนิน
16 ภานุ บุราณรมย์
17 อัครเดช รัตนะพันธ์
18 เด่นชัย ชาติแกม
19 ณัฐพงศ์ ยิ้มบัว
20 อนนท์ สุขจิตร์
21 พงศธร เกื้อมา
22 บรรณวัจน์ โพธิ์ศรีอุ่น
23 จ.อ.สมปอง คำอินทร์
24 จตุรภูมิ กังฮา
25 ณัฐวุฒิ สุทธางคกูล
26 ธนภณ ปานนิยม
27 วรุจภ์ พูลพลบ
28 นันทวัฒน์ ปานทอง
29 ชลอ คุ้มทรัพย์
30 วรวิทย์ แก้ววิหาร

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2561

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ตอ่ไป