เลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมงานสัมมนาผู้ควบคุมการแข่งขัน

31 พ.ค. 2018 13:41:07

9 months ago

พล.ต.ท. พิสัณห์ จุลดิลก เป็นประธานพิธีเปิดอบรมงานสัมมนาทบทวนความรู้ผู้ควบคุมการแข่งขัน
Picture

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด จัดงานสัมมนาทบทวนองค์ความรู้และการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมการแข่งขัน (Match Commissioner) ขึ้น

ภายในงานได้เกียรติจาก พล.ต.ท. พิสัณห์ จุลดิลก เลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย มร. เบนจามิน ตัน ผู้อำนวยการฝ่ายคลับ ไลเซนซิง และ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด และ คุณ กรวีร์ ปริศนานันทกุล รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด

สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ของผู้ทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน อาทิเช่น การจัดการแข่งขัน, การจัดการสถานที่แข่งขัน, การปฏิบัติด้านสื่อ, กรณีศึกษา และการเตรียมความพร้อมของสนามเป็นต้น

ภายในพิธีเปิด พล.ต.ท. พิสัณห์ จุลดิลก กล่าวว่า "งานสัมมนาในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ควบคุมการแข่งขันทุกท่านได้มีโอกาสปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในนามของสมาคมฯ และบริษัทไทยลีก เพื่อควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่ได้วางแนวทางกันไว้"

"ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาการจัดการแข่งขัน และเพื่อความก้าวหน้าของวงการฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืนต่อไป"