ประกาศ : รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายพัฒนาเทคนิค

31 พ.ค. 2018 17:38:00

9 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครด่วนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายพัฒนาเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนาเทคนิค
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
อัตราเงินเดือน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ลักษณะงาน
- ดูแลการจัดทำเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ
- ดูแลควบคุมงานสารบรรณเข้าออกทั้งภายในและภายนอก
- อำนวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุม ในกิจกรรมต่างๆ
- การจัดทำรายงานการประชุม ทั้งโดยวิธีการถอดเทปหรือการจับประเด็นเพื่อนำเสนอได้
- การประสานงานการประชุมหรือกิจกรรมนอกสถานที่
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
- มีความรู้ความสนใจในกีฬาฟุตบอล และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สถานะ : เป็นพนักงานประจำ

วิธีการรับสมัคร

ส่งประวัติพร้อมแนบเอกสารและข้อมูลสำหรับการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org (โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น) ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โทร 0-2011-7177 ต่อ 131 (คุณชมพู) หรือสมัครด้วยตนเองที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)