ประกาศ : เปิดอบรมหลักสูตรเบื้องต้น สำหรับผู้ฝึกสอนศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่)

3 ต.ค. 2018 08:58:00

2 years ago

ประกาศสมาคมฯ เรื่อง การเปิดอบรมหลักสูตรเบื้องต้น FA Introductory Course สำหรับผู้ฝึกสอนศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่)
Picture

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้มีการขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่) ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ในการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงเปิดให้ศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่) ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถส่งบุคลากรในสังกัด เข้าอบรมหลักสูตรเบื้องต้น (FA Introductory Course) ได้

โดยผู้สมัครเข้าอบรมจะได้รับสิทธิในการพิจารณาตามลำดับผู้ขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561

พลตำรวจเอก​ สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ : เรื่องการขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่) 

ประกาศ : เรื่อง เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกฟุตบอล)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล technical@fathailand.org และ โทรศัพท์หมายเลข 02-408-1523