"ผู้ฝึกสอน" จุดเริ่มต้นของรากฐานในการพัฒนากีฬาฟุตบอลที่ยั่งยืน

26 ธ.ค. 2018 13:24:00

1 month ago

สรุปผลการพัฒนาผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในรอบปี 2561 และแผนการอบรมปีหน้า
Picture

จากวันแรกที่ พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ก้าวเข้าสู่วงการลูกหนังของเมืองไทย ในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แม้จะไม่ใช่คนที่คลุกคลีอยู่ในโลกของฟุตบอลมาตั้งแต่เกิด แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำที่มีความตั้งใจจริง พร้อมเรียนรู้ พร้อมรับฟังสิ่งต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรไปข้างหน้า

สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ลงมือทำคือ "การพัฒนาบุคลากร" ในทุกๆ ด้านที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาวงการฟุตบอล

หนึ่งในนั้นคือ "ผู้ฝึกสอน" เพราะวันแรกที่เข้ามา ประเทศไทยมีผู้ฝึกสอนที่อยู่ในระดับ AFC 'Pro' Diploma Coaching Course มีเพียงคนเดียวเท่านั้น คือ สุรชัย จตุรภัทรพงศ์

ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ให้ความสำคัญ เรื่องการอบรมผู้ฝึกสอนในหลักสูตรต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับผู้ฝึกสอน และกระจายสู่ภูมิภาคอื่นๆ ในการพัฒนาฟุตบอลทั้งในระดับสูง และในระดับรากหญ้า รวมถึงกีฬาฟุตซอล

สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

AFC 'Pro' Diploma Coaching Course จำนวน 1 คอร์ส (ผู้ผ่านการอบรม 18 คน)

AFC 'A' Coaching Certificate Course จำนวน 2 คอร์ส (ผู้ผ่านการอบรมนับถึงเดือนสิงหาคม 3 คน)

AFC 'B' Coaching Certificate Course จำนวน 2 คอร์ส(ผู้ผ่านการอบรมนับถึงเดือนสิงหาคม 21 คน

AFC 'C' Coaching Certificate Course จำนวน 14 คอร์ส(ผู้ผ่านการอบรมนับถึงเดือนสิงหาคม 148 คน

AFC Goalkeeping Level 1 จำนวน 1 คอร์ส (ผู้ผ่านการอบรม 17 คน)

FA Thailand Introductory Course จำนวน 37 คอร์ส (ผู้ผ่านการอบรม 872 คน)

FA Thailand Futsal Introductory Course จำนวน 6 คอร์ส (ผู้ผ่านการอบรม 128 คน)

AFC Futsal Coaching Course Level 1 จำนวน 2 คอร์ส (ผู้ผ่านการอบรม 61 คน)

AFC Futsal Coaching Course Level 2 จำนวน 1 คอร์ส (ผู้ผ่านการอบรม 17 คน)

นอกจากคอร์สหลักสูตรดังกล่าวแล้ว สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังได้ร่วมมือกับ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า ในการใช้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ FIFA Forward จัดอบรมผู้ฝึกสอน โครงการต่างๆ อาทิ FIFA/MA Youth และ Goal Keeping Course อีกด้วย

โดยในปี 2562 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังได้จัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรต่างๆ อีกดังนี้

AFC 'Pro' Diploma Coaching Course จำนวน 1 คอร์ส

AFC 'A' Coaching Certificate Course จำนวน 2 คอร์ส

AFC 'B' Coaching Certificate Course จำนวน 3 คอร์ส

AFC 'C' Coaching Certificate Course จำนวน 12 คอร์ส เป็นอย่างน้อย

AFC Goalkeeping Level 1 จำนวน 3 คอร์ส

FA Thailand Introductory Course จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 คอร์ส

Instructor Course จำนวน 4 คอร์ส

FIFA/MA Coaching Course จำนวน 2 คอร์ส

FA Thailand Futsal Introductory Course จำนวน 8 คอร์ส

AFC Futsal Coaching Course Level 1 จำนวน 4 คอร์ส

AFC Futsal Coaching Course Level 2 จำนวน 2 คอร์ส

AFC Futsal Coaching Course Level 3 จำนวน 1 คอร์ส

AFC Futsal Goalkeeping Coaching Course Level 1 จำนวน 1 คอร์ส

AFC Futsal Conditioning Coaching Course Level 1 จำนวน 1 คอร์ส

ณ ปัจจุบัน ในประเทศไทย มีวิทยากรชาวไทยทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็น

วิทยากรที่สามารถ อบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC 'C' Certificate Course จำนวน 2 คน คือ นายทรงยศ กลิ่นศรีสุข และ นายสารทูล สิงห์นันท์

วิทยากร ที่สามารถอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จำนวน 19 คน คือ นายเอกลักษณ์ ทองอ่ำ, นายทวีศักดิ์ โมราศิลป์, ส.อ.วีรยุทธ์ บินอับดุลเลาะมาน, นายเจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์, นายเศกสรร ศิริพงษ์, นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย, นายอรุณ ตุลย์วัฒนางกูล, นายสารทูล สิงห์นันท์, นายสญชัย บุญช่วย, นายธงชัย รุ่งเรืองเลิศ, นายวิสูตร วิชายา, นายประสบโชค โชคเหมาะ, นายปิยพันธุ์ ชะบา, นายอัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์, นายปรรณ สุขแสวง, นายทองสุข สัมปหังสิต, นายสุรพล ธาตุระหัน, นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองเวียน, นายทรงยศ กลิ่นศรีสุข

วิทยากรระดับ AFC Goalkeeping Level 1 จำนวน 1 คน คือ นายชัยยง ขำเปี่ยม

วิทยากรระดับ AFC Futsal Coaching Level 1 จำนวน 1 คน คือ อาจารย์บุญเลิศ เจริญวงศ์

วิทยากรระดับ FA Thailand Futsal Introductory Course จำนวน 10 คน คือนายยศวัจน์ ดำรงกุลวิศิษฐ์, นายสัมพันธ์ คำคม, นายเทอดธรรม ชาวไร, นายวชิรพันธ์ มากมี, นายเจนณรงค์ มากกำเนิด, อาจารย์บุญเลิศ เจริญวงศ์, อ.ประเสริฐ ครุฑศรี, อ.มานะ ชื่นเอี่ยม, อ.อนุวัฒน์ รักจันดา และ อ.คมสัน สังข์สุข

เส้นทางการเป็นผู้ฝึกสอน >>> http://fathailand.org/about-coaching

ปฏิทินการอบรมผู้ฝึกสอน เบื้องต้น 2562 >>> ‭http://fathailand.org/training-course

ปฏิทินการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตซอล >>> http://fathailand.org/training-futsal-course