"ผู้ฝึกสอน" จุดเริ่มต้นของรากฐานในการพัฒนากีฬาฟุตบอลที่ยั่งยืน

15 เม.ย. 2019 15:24:00

1 year ago

สรุปผลการพัฒนาผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
Picture

นับตั้งแต่ที่ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เข้ารับตำแหน่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา นโยบายที่ทางสมาคมฯ ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ คือ การสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวงการลูกหนัง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการสร้างผู้ฝึกสอน ในระดับต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานักเตะตั้งแต่ระดับเยาวชน จนปัจจุบัน มีผู้ฝึกสอน ที่ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากเอเอฟซีมากมาย โดยจำแนกเป็นดังนี้

ผู้ฝึกสอนระดับ AFC ‘Pro’ Diploma Coaching Course จำนวน 2 คอร์ส 
- ผ่านการอบรม 18 คน 
- อยู่ในช่วงระหว่างเรียนอีก 19 คน

ผู้ฝึกสอนระดับ AFC ‘A’ Coaching Certificate Course จำนวน 2 คอร์ส 
- ผ่านการอบรม 31 คน

ผู้ฝึกสอนระดับ AFC ‘B’ Coaching Certificate Course จำนวน 5 คอร์ส 
- ผ่านการอบรม 54 คน (อยู่ระหว่างเรียน 1 คอร์ส)

ผู้ฝึกสอนระดับ AFC ‘C’ Coaching Certificate Course จำนวน 32 คอร์ส 
- ผ่านการอบรม 401 คน (อยู่ระหว่างรอผล 2 คอร์ส)

ผู้ฝึกสอนระดับ FA Thailand Introductory Course จำนวน 50 คอร์ส 
- ผ่านการอบรมจำนวนกว่า 1,382 คน

ผู้ฝึกสอนระดับ AFC Goalkeeping Level 1 จำนวน 3 คอร์ส 
- ผ่านการอบรม 34 คน

ผู้ฝึกสอนระดับ FA Thailand Futsal Introductory Course จำนวน 11 คอร์ส 
- ผ่านการอบรมจำนวนกว่า 250 คน

ผู้ฝึกสอนระดับ Instructure Course จำนวน 1 คอร์ส 
- ผ่านการอบรมจำนวน 18 คน

ผู้ฝึกสอนระดับ Beach Soccer Level 1 จำนวน 1 คอร์ส 
- ผ่านการอบรมจำนวน 12 คน

โดยรวมแล้วจัดไปทั้งหมด 104 คอร์ส ในพื้นที่ 34 จังหวัด

ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ในประเทศไทย มีวิทยากรชาวไทยทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็น วิทยากรที่สามารถ อบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC ‘C’ Certificate Course จำนวน 2 คน คือ นายทรงยศ กลิ่นศรีสุข และ นายสารทูล สิงห์นันท์ และ วิทยากร ที่สามารถอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course อีกจำนวน 19 คน ประกอบไปด้วยนายเอกลักษณ์ ทองอ่ำ, นายทวีศักดิ์ โมราศิลป์, ส.อ.วีรยุทธ์ บินอับดุลเลาะมาน, นายเจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์, นายเศกสรร ศิริพงษ์, นายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย, นายอรุณ ตุลย์วัฒนางกูล, นายสารทูล สิงห์นันท์, นายสญชัย บุญช่วย, นายธงชัย รุ่งเรืองเลิศ, นายวิสูตร วิชายา, นายประสบโชค โชคเหมาะ, นายปิยพันธุ์ ชะบา, นายอัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์, นายปรรณ สุขแสวง, นายทองสุข สัมปหังสิต, นายสุรพล ธาตุระหัน, นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองเวียน, นายทรงยศ กลิ่นศรีสุข

วิทยากรระดับ AFC Goalkeeping Level 1 จำนวน 1 คน คือ นายชัยยง ขำเปี่ยม

วิทยากรระดับ AFC Futsal Coaching Level 1 จำนวน 1 คน คือ อาจารย์บุญเลิศ เจริญวงศ์

วิทยากรระดับ FA Thailand Futsal Introductory Course จำนวน 5 คน คือ อาจารย์บุญเลิศ เจริญวงศ์, อ.ประเสริฐ ครุฑศรี, อ.มานะ ชื่นเอี่ยม, อ.อนุวัฒน์ รักจันดา และ อ.คมสัน สังข์สุข

โดยในปี 2562 สมาคมฯ ในช่วงเดือนเมษายน - ธันวาคม มีแผนการอบรมโค้ชดังนี้

หลักสูตร AFC ‘A’ Certificate Coaching Course จำนวน 1 คอร์ส

หลักสูตร AFC ‘B’ Certificate Coaching Course จำนวน 2 คอร์ส

หลักสูตร AFC ‘C’ Certificate Coaching Course จำนวน 6 คอร์ส

หลักสูตร FA Thailand Introductory Course จำนวนไม่ต่ำกว่า 30 คอร์ส