ประกาศ : รับสมัครหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชน/ผู้ประสานงานฝึกอบรมผู้ฝึกสอน

3 ม.ค. 2019 19:03:00

5 months ago

สมาคมฯ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายเทคนิค จำนวน 2 ตำแหน่ง
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ ตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชน                                            

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวน : 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือสถานที่อื่นๆ ตามรับมอบหมาย

ลักษณะงาน : ดูแลและบริหารจัดการส่วนงานจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอน และประสานงาน EKKONO ดูแลการจัดกิจกรรม FA Grassroots และ FA Clinic

คุณสมบัติของตำแหน่ง   

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีประสบการณ์การทำงาน 3  ปีขึ้นไป ในด้านการบริหารจัดการกีฬา

3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

4. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการอบรมผู้ฝึกสอนของทาง FIFA, AFC และ FA Thailand การจัดทำหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การนำเสนอ และการวางแผนงบประมาณได้

5. สามารถเป็นผู้วางแผนงาน และดูแลโครงการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมและกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เช่น กิจกรรม  Grassroots & Academy ได้

6. สามารถเป็นผู้ดูแลประสานงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนในทุกภูมิภาคได้

สถานะการจ้าง : เป็นพนักงานประจำ

วิธีการรับสมัคร    

ส่งประวัติพร้อมแนบเอกสารสำหรับประกอบการสมัครงาน  พร้อมการนำเสนอแนวคิดการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอน มาที่ humanresources@fathailand.org  ภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร. อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์  โทร. 0 8948 8079 7 หรือ คุณชมพู โทร. 0 2011 7177 ต่อ 131

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานฝึกอบรมผู้ฝึกสอน                         

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวน : 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือสถานที่อื่นๆ ตามรับมอบหมาย

ลักษณะงาน : ดูแลและจัดการประสานงานจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอน

คุณสมบัติของตำแหน่ง   

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

3. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการอบรมผู้ฝึกสอนของทาง FIFA, AFC และ FA Thailand การจัดทำหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การนำเสนอ และการวางแผนงบประมาณได้

4. สามารถเป็นผู้ดูแลประสานงานในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้ในทุกภูมิภาคได้

สถานะการจ้าง :  เป็นพนักงานประจำ

วิธีการรับสมัคร    

ส่งประวัติพร้อมแนบเอกสารสำหรับประกอบการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org ภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ดร.อาชวิทธิ์  เจิงกลิ่นจันทน์ โทร. 0 8948 8079 7 หรือ คุณชมพู โทร. 0 2011 7177 ต่อ 131