สมาคมฯ เปิดรับสมัคร แม่บ้าน ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล

27 มิ.ย. 2019 18:43:10

5 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัคร แม่บ้าน ทำงาน ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 อัตรา
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์       

จำนวน : 1 อัตรา (ทำงานที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร )                      

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

ลักษณะงานโดยสรุป   

ดูแลทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน รวมถึงบริเวณโดยรอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณวุฒิ และคุณสมบัติที่ต้องการ         

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ประถมศึกษาปีที่ 6

2. มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน และตั้งใจทำงาน

3. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือมาปฏิบัติงานในวันหยุดตามที่มอบหมายได้

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในการบริการ

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานะการจ้าง : เป็นพนักงานประจำ

วิธีการรับสมัคร            

ส่งประวัติ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org (โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น) ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นี้ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2011-7177 ต่อ 131 (คุณชมพู)