สมาคมฯ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลชุดและอุปกรณ์กีฬา (หญิง)

9 ก.ค. 2019 17:17:42

5 months ago

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลชุดและอุปกรณ์กีฬา เพศหญิง จำนวน 2 อัตรา
Picture

เนื่องด้วยการขยายงาน และโครงสร้างขององค์กร สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลชุดและอุปกรณ์กีฬา

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์                 

จำนวน : 2 อัตรา (เพศ หญิง)

อัตราเงินเดือน : พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ

ลักษณะงานโดยสรุป   

จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน และเสื้อผ้าของนักกีฬา ให้เป็นไปตามแผนการซ้อม/การแข่งขัน หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณวุฒิ และคุณสมบัติที่ต้องการ         

1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2. อายุไม่เกิน 35 ปี / เพศหญิง

3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกและรายงานข้อมูล สถิติการดำเนินงานได้

4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. หากมีประสบการณ์ในการจัดเตรียมอุปกรณ์เสื้อผ้านักกีฬา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางออกภาคสนามได้

สถานะการจ้าง : เป็นพนักงานประจำ

วิธีการรับสมัคร              

ส่งประวัติ พร้อมแนบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัครงาน มาที่ humanresources@fathailand.org (โดยทำเป็น File PDF เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น)  ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2011-7177 ต่อ 131 (คุณชมพู)