สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. จัดพิธีปิดการอบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 47/2562

30 พ.ย. 2019 17:26:00

8 months ago

สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. จัดพิธีปิดการอบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 47/2562 ที่ จ. นครศรีธรรมราช
Picture

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course by PTT ครั้งที่ 47 ประจำปี 2562 ขึ้น

ภายในพิธีปิดการอบรม นำโดย นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วย นางสาวพินัน รัตนสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง, นายทองสุข สัมปหังสิต วิทยากรหลัก, นายสญชัย บุญช่วย วิทยากรผู้ช่วย และผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย

นายนริศ แก้วกระจก
นายลักษมัณ ภัททิยากุล
นายสามารถ จันทร์กระจ่าง
นายชาคริต จะระแอ
นายรณชัย จันทร์เจือแก้ว
นายณัฐธยาน์ จินดานุ
นายปิยะ เจริญรูป
นายณัฎฐ์​ อัศวเลขา
นายณัฐวุฒิ​ ธนาวุฒิ
นายพรศักดิ์ มุขโต
นายกรกช เวทยาวงศ์
นานณัฐวร พรหมจันทร์
นายนันทวุฒิ กูลหลัง
นายอดุล เตี้ยเล็ก
นายภัทรพล โมลิโต
นายสิรพงศ์ภพ วุฒิยิ่งยง
นายจิระพันธุ์ บุญเพ็ง
นายทวีชัย มีเจ้ย
นายณรงค์ศักดิ์ บางแสงอ่อน
นายสุขสันต์ จารุภูมิ
นายเอ็ดวาส เออเนส อจีแมน
นายกุศล เครือสมบัติ​
นายจักรกฤษณ์​ สุดสาย
นายชโนทัย เพ็ชรคง
นายผดุงศักดิ์​ ทักษิณ
นายนฤดล นารีหวานดี
นางสาวสุรัญญา ศรีเมือง
นายรุ่งรดิษ เทพมินทร์

สำหรับหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับทุกคน ที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย

1. การพัฒนาเยาวชน
2. เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน
3. การจัดการแข่งขัน
4. ฟุตบอลรากหญ้า
5. การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา
6. เทคนิคและทักษะ
7. ไทยแลนด์ เวย์

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course จะสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป