ประกาศรายชื่อ 35 แข้ง ชบาแก้ว U19 เก็บตัวเตรียมทำศึก AFF

21 ก.พ. 2020 15:14:04

7 months ago

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อ 35 แข้ง ชบาแก้ว U19 เก็บตัวรอบแรก เตรียมทำศึกชิงแชมป์อาเซียน
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการประกาศรายชื่อ 35 นักเตะ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เก็บตัวรอบแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงเดือนกันยายน นี้

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้รักษาประตู
นางสาวปลายฟ้า สุขเลิศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
นางสาวปวริษา หอมยามเย็น โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
นางสาวรสสุคนธ์ มะลิซ้อน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

กองหลัง
นางสาวพรชิตา แท่นประทุม โรงเรียนวิชูทิศ
นางสาวศิริวิภา จันทะรักษ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
นางสาวสุภาวดี คีรีวงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวณัฐณิชา กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
นางสาวรัตติกาล ขำแผลง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
นางสาวพรนภา อุ่นสา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
นางสาวอมราวดี ภูเขา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
นางสาวกานสุดา โพธิ์นา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
นางสาวสุภาพร อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนนาหลวง
นางสาวนวลอนงค์ หมื่นศรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวณัฐนรี งามเชย โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ ดรุณวิทยา
นางสาวจีรภัทร ชะรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ ดรุณวิทยา
นางสาวอริสา สีเล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ ดรุณวิทยา
นางสาวสรัลชนา บำรุงวุฒิ โรงเรียนวิชูทิศ

กองกลาง
นางสาวพลอยชมพู สมนึก โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
นางสาวธนกร พลคำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
นางสาวชัชวัลย์ รอดทอง โรงเรียนวิชูทิศ
นางสาวภรทิพย์ ทองวิจิตร โรงเรียนวิชูทิศ
นางสาวธนพร ยิ้มละมัย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
นางสาวดวงใจ คูณชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
นางสาวจิรภาพร ดำหาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
นางสาวธัญชนก จั่นศรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
นางสาวฟ้าสว่าง เกตุแก้ว โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวอริษา ไกรนรา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวปณิฏฐา จีรัตนะภวิบูล โรงเรียนวิชูทิศ

กองหน้า
นางสาวจณิสตา จินันทุยา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
นางสาวสุภาวดี ชมแพง โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
นางสาวธวันรัตน์ พรมทองมี โรงเรียนนาหลวง
นางสาวนวธาร แสงมุขดา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
นางสาวศศิภา รอยทะยาน โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
นางสาวอรัญญา พรกลิ่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

สำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเดินทางเข้ามาเก็บตัว ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในระหว่างวันที่ 2-10 มีนาคม 2563