สมาคมฯ เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมโค้ชระดับ ซี ไลเซนส์

4 มี.ค. 2021 15:25:00

1 month ago

สมาคมฯ เปิดรับสมัคร ผู้เข้าอบรมโค้ชระดับ ซี ไลเซนส์ เดือนเมษายน ประจำปี 2564
Picture

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอล หลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course จำนวน 2 หลักสูตร ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ได้แก่

1. วันที่ 12 - 27 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง (ปิดรับสมัครวันที่ 14 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

2. วันที่ 20 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2564 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (สนาม อบจ.) จังหวัดบุรีรัมย์ (ปิดรับสมัครวันที่ 14 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

สำหรับคุณสมบัติ ผู้ที่จะเข้าร่วมอบรม มีดังต่อไปนี้:

- ใบประกาศนียบัตร T – License (ก่อนปี 2016) หรือ FA Thailand Introductory Course
- ประวัติการเล่นฟุตบอลส่วนตัว (CV)
- มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าอบรม
- เข้าอบรมได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
- มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี
- มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล
- มีความสามารถในการสอนฟุตบอล ระดับรากหญ้า, เยาวชน และอื่นๆ

สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท โดยผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าลงทะเบียนใช้งานและส่งเอกสารได้ที่ https://edu.fathailand.org/login

ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการสมัครอบรมได้ที่ คู่มือการใช้งานของบุคคลภายนอก (ระบบรับสมัครอบรม)
ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมได้ที่นี่ >>> https://bit.ly/38fLJJQ

**ผู้ที่ไม่สามารถกดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้ ให้ติดต่อ โทรศัพท์. 065-815-5859 หรือ แอดไลน์ เบอร์ 065-815-5859
**หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรม จำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมทันที
**สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่หนด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-408-1523 หรือ 065-815-5859 ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในเวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.