ศูนย์ฝึกเยาวชน

1. ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติหนองจอก

ณ ปัจจุบัน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติหนองจอก ที่ตั้งอยู่ที่ ซอยมิตรไมตรี 6/3 (ซอยนันทวี 3) แขวง หนองจอก เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10530

สถานที่ดังกล่าวประกอบไปด้วย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน (หญ้าเทียม) 1 สนาม และที่พักอาศัยอีก 1 อาคาร ส่วนพื้นที่ที่เหลืออันประกอบไปด้วย สนามหญ้าจริงอีกสองสนามนั้นเป็นพื้นที่เช่ายืม เช่นเดียวกับพื้นที่ในอาคารโรงอาหารต่างๆ

  '

----------------------------------------------------------------------------------------

 2. หนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี (*วางแผนที่จะใช้เป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ)

พื้นที่ดังกล่าว คือพื้นที่ที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ วางแผนที่จะสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งใหม่ในอนาคต โดยมีขนาด 100 ไร่ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์

โดยล่าสุดทางสมาคมฯ ได้มีการประชุมร่วมกับกรม ธนารักษ์ ในวาระเรื่องพิจารณากำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ โดยหลังจากนี้ทางสมาคมฯจะทำเรื่องขอการสนับสนุนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า และ สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี ต่อไป

  

------------------------------------------------------------

3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี (*วางแผนที่จะใช้เป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เข้าหารือกับ ดร. ชาญชัย ชัยรุ่งเรื่อง ประธานมหาวิทยาลัย กรุงเทพ-ธนบุรี เพื่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม อาทิ ที่พักอาศัย, สนามฟุตบอล ที่เหมาะสมสำหรับการนำนักเตะทีมชาติไทยมาเก็บตัวฝึกซ้อม

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี ยังได้จัดกิจกรรมเปิดอบรมหลักสูตร AFC 'A' – Certificate Coaching Course ระหว่างวันที่ 4-30 มกราคม 2560