สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เปิดให้จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน ตามโครงการ AFC Coaching Course Program ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือน วันที่จัดอบรม หลักสูตรอบรม สถานที่ สำหรับ วันหมดเขตรับสมัคร ค่าใช้จ่ายการอบรม
มกราคม

28 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2562 (1)

17 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2562 (2)

10 กรกฎาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 (3)

พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 (4)

AFC 'Pro' Diploma Certificate Module

-

บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร 500,000 บาท
  21-26 มกราคม 2562 FA Thailand Introductory สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง สโมสร พีทีที ระยอง ปิดรับสมัคร -
 กุมภาพันธ์  3-8 กุมภาพันธ์ 2562 FA Thailand Introductory สนามชลบุรี สเตเดียม อบจ.ชลบุรี ปิดรับสมัคร -
  18 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 AFC 'C' Coaching Certificate พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร 27,000 บาท
  25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 FA Thailand Introductory โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม มูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้

ปิดรับสมัคร

-
มีนาคม 4 - 9 มีนาคม 2562 FA Thailand Introductory โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี

อบจ.สุพรรณบุรี

ปิดรับสมัคร -
  11 - 16 มีนาคม 2562 FA Thailand Introductory โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี

ปิดรับสมัคร

  11 - 16 มีนาคม 2562 FA Thailand Introductory อ่างทอง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปิดรับสมัคร -
  11 - 16 มีนาคม 2562 FA Thailand Introductory สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี สโมสร ไทย-ฮอนด้า เอฟซี

ปิดรับสมัคร

  18-30 มีนาคม 2562 (1)
3-8 มิถุนายน 2562 (2)
AFC 'B' Coaching Certificate พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดย เครื่องดื่มตราช้าง ปิดรับสมัคร -
 

18 มีนาคม - 2 เมษายน 2562

AFC 'C' Coaching Certificate สนามฟุตบอลสโมสร หนองบัวพิชญ เอฟซี บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร 27,000 บาท
  18 - 23 มีนาคม 2562 FA Thailand Introductory Course ศรีสะเกษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
  25 - 30 มีนาคม 2562

FA Thailand Introductory Course

เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
 เมษายน   8-13 เมษายน 2562 FA Thailand Introductory Course  กำแพงเพชร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

8-13 เมษายน 2562

FA Thailand Introductory Course สมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
  15-20 เมษายน 2562 FA Thailand Introductory Course นครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

15-20 เมษายน 2562

FA Thailand Introductory Course  กระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
   22-27 เมษายน 2562 FA Thailand Introductory By PTT  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน 
(บุคคลทั่วไป)

ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

22-27 เมษายน 2562

FA Thailand Introductory By PTT มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
พฤษภาคม 

7-12 พฤษภาคม 2562

 FA Thailand Introductory  สงขลา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
  7-12 พฤษภาคม 2562 FA Thailand Introductory By PTT ระยอง บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

13 - 18 พฤษภาคม 2562

FA Thailand Introductory

สนามฟุตบอล GC RO จังหวัดระยอง สโมสร พีทีที ระยอง ปิดรับสมัคร -
 

13 - 18 พฤษภาคม 2562

FA Thailand Introductory ปทุมธานี กลุ่ม คิดดี ฟุตบอลกรุ๊ป ปิดรับสมัตร  
 

 13 - 18 พฤษภาคม 2562

FA Thailand Introductory By PTT ศรีสะเกษ  บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย 
  13 - 18 พฤษภาคม 2562  FA Thailand Introductory By PTT ศรีสะเกษ  บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป เฉพาะเพศหญิง)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

13-26 พฤษภาคม 2562 (1)

14-19 ตุลาคม 2562 (2)

AFC 'B' Coaching Certificate มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร 38,000 บาท
  20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562 AFC 'C' Coaching Certificate มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร 27,000 บาท
 มิถุนายน  10-15 มิถุนายน 2562 FA Thailand Introductory สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - -
  17 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 AFC 'C' Coaching Certificate ชลบุรี อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี ปิดรับสมัคร  
 กรกฎาคม 

 1-6 กรกฎาคม 2562

FA Thailand Introductory By PTT เลย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
   1-6 กรกฎาคม 2562  FA Thailand Introductory By PTT อัลไพน์ฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่ง เชียงใหม่ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

 8-13 กรกฎาคม 2562

FA Thailand Introductory By PTT โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
    8-13 กรกฎาคม 2562 FA Thailand Introductory By PTT โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง  ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
  8-13 กรกฎาคม 2562 FA Thailand Introductory นครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ปิดรับสมัคร -
 

22-27 กรกฎาคม 2562

FA Thailand Introductory By PTT บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

22-27 กรกฎาคม 2562 

FA Thailand Introductory By PTT บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
  สิงหาคม 5-10 สิงหาคม 2562 FA Thailand Introductory By PTT ภูเก็ต บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

 5-10 สิงหาคม 2562

FA Thailand Introductory By PTT สนาม รัชกิจประการ จังหวัด สตูล ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
 กันยายน  2-7 กันยายน 2562 FA Thailand Introductory By PTT อุดรธานี บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
  2-7 กันยายน 2562  FA Thailand Introductory By PTT  อุดรธานี บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

2-15 กันยายน 2562 (1)

18-23 พฤศจิกายน 2562 (2)

AFC 'B' Coaching Certificate อัลไพน์ฟุตบอล แคมป์ เทรนนิ่ง กรุงเทพมหานครฯ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปิดรับสมัคร 38,000 บาท
 

 2-17 กันยายน 2562

 AFC 'C' Coaching Certificate สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ พรุค้างคาว สงขลา ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย  ปิดรับสมัคร 27,000 บาท
  9-14 กันยายน 2562 FA Thailand Introductory By PTT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

 9-14 กันยายน 2562

FA Thailand Introductory By PTT โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
  23-26 กันยายน 2562 FA Thailand Introductory By PTT สนามกีฬากลางจังหวัด สุรินทร์ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

 23-26 กันยายน 2562

FA Thailand Introductory By PTT สุรินทร์  บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
  30 กันยายน - 5 ตุลาคม 2562 FA Thailand Introductory By PTT ชัยภูมิ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
  30 กันยายน - 5 ตุลาคม 2562  FA Thailand Introductory By PTT  ชัยภูมิ  บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป) 
 ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย 
  ตุลาคม  7-22 ตุลาคม 2562  AFC 'C' Coaching Certificate สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปิดรับสมัคร 27,000 บาท 
 

 14-19 ตุลาคม 2562

FA Thailand Introductory By PTT อัลไพน์ฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่ง จังหวัด เชียงใหม่  ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย 
   14 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562 (1)

4-14 กุมภาพันธ์ 2563 (2)

 AFC 'A' Coaching Certificate  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  บุคคลทั่วไป 6 กันยายน 2562   ุ60,000 บาท
 

21-26 ตุลาคม 2562

FA Thailand Introductory กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
  28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 FA Thailand Introductory By PTT มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
(บุคคลทั่วไป)
ปิดรับสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย
พฤศจิกายน 

 4-19 พฤศจิกายน 2562

AFC 'C' Coaching Certificate  ศรีสะเกษ  บุคคลทั่วไป  ปิดรับสมัคร  27,000 บาท
  4-9 พฤศจิกายน 2562 FA Thailand Introductory สุราษฎร์ธานี บุคคลทั่วไป 23 ตุลาคม 2562 ไม่มีค่าใช้จ่าย
  11-16 พฤศจิกายน 2562 FA Thailand Introductory หนองคาย บุคคลทั่วไป 23 ตุลาคม 2562 ไม่มีค่าใช้จ่าย
  11-16 พฤศจิกายน 2562 FA Thailand Introductory  ลำพูน บุคคลทั่วไป   23 ตุลาคม 2562  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
  18-23 พฤศจิกายน 2562 FA Thailand Introductory นครสวรรค์ บุคคลทั่วไป   23 ตุลาคม 2562  ไม่มีค่าใช้จ่าย
  18-23 พฤศจิกายน 2562 FA Thailand Introductory เชียงราย บุคคลทั่วไป   23 ตุลาคม 2562  ไม่มีค่าใช้จ่าย
  25-29 พฤศจิกายน 2562 AFC Goalkeeping Level 1 Certificate มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป   15,000 บาท
  25-30 พฤศจิกายน 2562 FA Thailand Introductory นครศรีธรรมราช บุคคลทั่วไป 23 ตุลาคม 2562 ไม่มีค่าใช้จ่าย
ธันวาคม  2-8 ธันวาคม 2562 AFC Goalkeeping Level 2 Certificate พัฒนา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัด ชลบุรี บุคคลทั่วไป ปิดรับสมัคร 27,000 บาท
    2-17 ธันวาคม 2562 AFC 'C' Coaching Certificate อัลไพน์ฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่ง จังหวัด เชียงใหม่ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปิดรับสมัคร 27,000 บาท 


** หมายเหตุ : 

1. ปิดรับสมัครตามระยะเวลาที่กำหนดหรือมีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนด (24 คน / หลักสูตร)
2. ในกรณีที่ผู้สมัครครบตามกำหนด จะประกาศรายชื่อพร้อมให้ชำระค่าสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ช่วงเวลาเปิดรับสมัครจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในแต่ละคอร์ส

หลักฐานสำหรับการสมัครเข้าอบรม

1. ใบสมัครเข้าอบรม (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่)
2. บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (สำเนาสี ไม่ต้องเซ็นกำกับ .JPG เท่านั้น)
3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว (.JPG เท่านั้น)
4. ใบ Certificate ตามเงื่อนไขของการเข้าอบรม (คุณสมบัติการสมัครเข้าอบรมด้านล่าง)
5. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป CV (ประวัติการอบรม / การทำงาน / ประวัติการเล่นฟุตบอล)
5.1 ในกรณีที่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย จำเป็นต้องเคยลงสนามในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 นัด และต้องทำข้อมูลประกอบเพิ่ม
6. ในกรณีเป็นบุคคลจากสโมสร ให้ส่งหนังสือรับรองจากสโมสร (.PDF เท่านั้น)
7. ใบรับรองแพทย์
8. โดยผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการอบรมที่ https://work.fathailand.org/member/training-guest-list/1

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายพัฒนาเทคนิค โทร. 02-408-1523 และ 095-914-1046 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร AFC Coaching Course มีดังนี้;
1.1 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม AFC ‘C’ Certificate Coaching Course
- ใบประกาศนียบัตร T – License (ก่อนปี 2016) หรือ FA Thailand Introductory Course
- ประวัติการเล่นฟุตบอลส่วนตัว (CV)
- มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าอบรม
- เข้าอบรมได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
- มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี
- มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล
- มีความสามารถในการสอนฟุตบอล ระดับรากหญ้า, เยาวชน และอื่นๆ
- มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้

1.2 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘B’ Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ C Coaching Certificate และมีมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากผ่านระดับ C)
- Log Book ในช่วง 2 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ C

1.3 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘A’ Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี (หลังจากผ่านระดับ B)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ B

1.4 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน Goalkeeping Course Level 1
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ C และมีประสบการณ์การฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี
- ประวัติการเล่นและการเป็นผู้ฝึกสอน (CV)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ C

1.5 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC MA Instructor’s Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ A Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี (หลังจากผ่านระดับ A)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ A

1.6 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘Pro’ Coaching Certificate Course
-ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ A Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ฝึกสอนอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากผ่านระดับ A)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ A