สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เปิดให้จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน ตามโครงการ AFC Coaching Course Program ปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือน วันที่จัดอบรม หลักสูตรอบรม สถานที่ สำหรับ วันหมดเขตรับสมัคร ค่าใช้จ่ายการอบรม
มกราคม

28 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2562 (1)

17 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2562 (2)

10 กรกฎาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 (3)

พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 (4)

AFC 'Pro' Diploma Certificate Module

-

บุคคลทั่วไป 20 ธันวาคม 2561 500,000 บาท
 กุมภาพันธ์ 18-23 กุมภาพันธ์ 2562

Instructor's Refresher

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 16 มกราคม 2562 -
  18-23 กุมภาพันธ์ 2562 AFC GOALKEEPING Level 1 Certificate พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี บุคคลทั่วไป 16 มกราคม 2562 15,000 บาท
  18 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562

AFC 'C' Coaching Certificate

พัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี บุคคลทั่วไป 16 มกราคม 2562 27,000 บาท
มีนาคม

18-30 มีนาคม 2562 (1)
19-23 สิงหาคม 2562 (2)

AFC 'B' Coaching Certificate มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 18 กุมภาพันธ์ 2562 38,000 บาท
  18 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 AFC 'C' Coaching Certificate - บุคคลทั่วไป 18 กุมภาพันธ์ 2562 27,000 บาท
เมษายน 1-6 เมษายน 2562

FA Thailand Introductory Course

- สมัครกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

1-16 เมษายน 2562 (1)
30 กันยายน - 9 ตุลาคม 2562 (2)

AFC 'A' Coaching Certificate มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 1 มีนาคม 2562 60,000 บาท
 

8-13 เมษายน 2562

FA Thailand Introductory Course - สมัครกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย
  22 - 26 เมษายน 2562 FIFA MA Youth/Goalkeeping Certificate Course - - 22 มีนาคม 2562 -
 

22 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562

AFC 'C' Coaching Certificate

- สมัครกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย - -
  

29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562

Instructor Course มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 29 มีนาคม 2562 -
พฤษภาคม 13-25 พฤษภาคม 2562 (1)
14-18 ตุลาคม 2562 (2)
AFC 'B' Coaching Certificate มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 13 เมษายน 2562 38,000 บาท
  20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562 AFC 'C' Coaching Certificate - บุคคลทั่วไป 20 เมษายน 2562 27,000 บาท
  27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562  AFC GOALKEEPING Level 1 Certificate  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  บุคคลทั่วไป  17 เมษายน 2562  15,000 บาท 
มิถุนายน

3-15 มิถุนายน 2562 (1)
18-22 พฤศจิกายน 2562 (2)

AFC 'B' Coaching Certificate มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 3 พฤษภาคม 2562 38,000 บาท
  11-16 มิถุนายน 2562 FA Thailand Introductory - สมัครกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย
  17 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 AFC 'C' Coaching Certificate - บุคคลทั่วไป 17 พฤษภาคม 2562 27,000 บาท
  24-29 มิถุนายน 2562 FA Thailand Introductory - สมัครกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย
กรกฎาคม

2-16 กรกฎาคม 2562 (1)
25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 (2)

AFC 'A' Coaching Certificate - บุคคลทั่วไป 2 มิถุนายน 2562 60,000 บาท
  8-13 กรกฎาคม 2562 FA Thailand Introductory Course - สมัครกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย - -
  15-20 กรกฎาคม 2562 FA Thailand Introductory Course - บุคคลทั่วไป 15 มิถุนายน 2562 ไม่มีค่าใช้จ่าย
  22 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562 AFC 'C' Coaching Certificate - สมัครกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย - -
สิงหาคม

5-10 สิงหาคม 2562

Instructor Refresher Course มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 5 กรกฎาคม 2562 -
  12-27 สิงหาคม 2562 AFC 'C' Coaching Certificate - สมัครกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย - -
  16-21 สิงหาคม 2562 AFC GOLKEEPING Level 1 Certificate มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 16 กรกฎาคม 2562 15,000 บาท
 กันยายน 2-17 กันยายน 2562 AFC 'C' Coaching Certificate - บุคคลทั่วไป 2 สิงหาคม 2562 27,000 บาท
ตุลาคม 7-22 ตุลาคม 2562 AFC 'C' Coaching Certificate - บุคคลทั่วไป 7 กันยายน 2562 27,000 บาท
 พฤศจิกายน 4-19 พฤศจิกายน 2562 AFC 'C' Coaching Certificate - บุคคลทั่วไป 4 ตุลาคม 2562 27,000 บาท
 ธันวาคม 2-14 ธันวาคม 2562 Instructor Course มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บุคคลทั่วไป 2 พฤศจิกายน 2562 -
  2-17 ธันวาคม 2562 AFC 'C' Coaching Certificate - บุคคลทั่วไป 2 พฤศจิกายน 2562 27,000 บาท
  16-20 ธันวาคม 2562 FIFA/MA Club Coaches Course - หัวหน้าผู้ฝึกสอน สโมสรสมาชิก 16 พฤศจิกายน 2562 -


** หมายเหตุ : 

1. ปิดรับสมัครตามระยะเวลาที่กำหนดหรือมีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนด (24 คน / หลักสูตร)
2. ในกรณีที่ผู้สมัครครบตามกำหนด จะประกาศรายชื่อพร้อมให้ชำระค่าสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ช่วงเวลาเปิดรับสมัครจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในแต่ละคอร์ส

ส่งใบสมัคร, หลักฐานต่างๆ พร้อมระบุหลักสูตรและวันที่ ที่ต้องการจะเข้าอบรม มาที่ coachingcourse@fathailand.org ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หลักฐานสำหรับการสมัครเข้าอบรม

1. ใบสมัครเข้าอบรม (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่)
2. บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (สำเนาสี ไม่ต้องเซ็นกำกับ .JPG เท่านั้น)
3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว (.JPG เท่านั้น)
4. ใบ Certificate ตามเงื่อนไขของการเข้าอบรม (คุณสมบัติการสมัครเข้าอบรมด้านล่าง)
5. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป CV (ประวัติการอบรม / การทำงาน / ประวัติการเล่นฟุตบอล)
5.1 ในกรณีที่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย จำเป็นต้องเคยลงสนามในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 นัด และต้องทำข้อมูลประกอบเพิ่ม
6. ในกรณีเป็นบุคคลจากสโมสร ให้ส่งหนังสือรับรองจากสโมสร (.PDF เท่านั้น)
7. ใบรับรองแพทย์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายพัฒนาเทคนิค โทร. 02-408-1523 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร AFC Coaching Course มีดังนี้;
1.1 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม AFC ‘C’ Certificate Coaching Course
- ใบประกาศนียบัตร T – License (ก่อนปี 2016) หรือ FA Thailand Introductory Course
- ประวัติการเล่นฟุตบอลส่วนตัว (CV)
- มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าอบรม
- เข้าอบรมได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
- มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี
- มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล
- มีความสามารถในการสอนฟุตบอล ระดับรากหญ้า, เยาวชน และอื่นๆ
- มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้

1.2 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘B’ Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ C Coaching Certificate และมีมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากผ่านระดับ C)
- Log Book ในช่วง 2 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ C

1.3 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘A’ Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ B Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี (หลังจากผ่านระดับ B)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ B

1.4 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน Goalkeeping Course Level 1
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ C และมีประสบการณ์การฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี
- ประวัติการเล่นและการเป็นผู้ฝึกสอน (CV)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ C

1.5 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC MA Instructor’s Certificate Coaching Course
- ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ A Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ฝึกสอนอย่างน้อย 1 ปี (หลังจากผ่านระดับ A)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ A

1.6 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอน AFC ‘Pro’ Coaching Certificate Course
-ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ A Coaching Certificate และมีประกาศนียบัตรรับรองโดย AFC
- มีประสบการณ์ฝึกสอนอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากผ่านระดับ A)
- Log Book ในช่วง 1 ปี หลังจากอบรมผ่านระดับ A