18 August 2022

3 เดือนที่ผ่านมา

สมาคมฯ ประกาศ TOR การจัดจ้างนักวิเคราะห์และพัฒนาแบบแผนการสื่อสารองค์กรของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชชูปถัมภ์ มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อทำการวิเคราะห์และพัฒนาแบบแผนการสื่อสารองค์กรของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมด้านการพัฒนา และกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตามภารกิจสมาคมให้ได้ประโยชน์สูงสุดให้เหมาะสมกับผู้ที่ติดตามฟุตบอลไทย

2. เพิ่มช่องทางการรับรู้และการเข้าถึงเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของสมาคมอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

3. รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเชิงลึก และวิธีการใช้ช่องทางการสื่อสาร เพื่อประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรม และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม

โดยผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1.) เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล ภาครัฐ หรือเอกชน หรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

(2.) เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว 

(3.) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4.) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

(5.)  ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วงงานรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

(6.) ไม่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วงงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้การชำระค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่อีเมล 

secretariat@fathailand.org ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ข่าวสารอื่นๆ

National Team Men

25 November 2022

สมาคมฯ เปิดรับข้อเสนอ เจ้าภาพจัดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับจังหวัดที่ต้องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันของฟุตบอลทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดย์ ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2566 และระหว่างวันที่ 12-20 มิถุนายน 2566

National Team Men

23 November 2022

สมาคมฯ ประชุมเพื่อเตรียมคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทย U23 เก็บตัวและอุ่นเครื่อง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ทำการสมาคมฯ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมเพื่อเตรียมคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทย​ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เก็บตัวครั้งแรก​ ระหว่างวันที่ 5-15 ธันวาคม 2565

National Team Women's

17 November 2022

ชบาแก้ว อุ่นเครื่องพ่าย ออสเตรเลีย 0-2 ส่งท้ายเก็บตัวแดนจิงโจ้

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ลงสนามอุ่นเครื่อง พ่ายให้กับ ทีมชาติออสเตรเลีย 2-0 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่สนามเซ็นทรัล โคสต์ สเตเดียม ประเทศออสเตรเลีย