25 November 2022

2 เดือนที่ผ่านมา

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำทีมชาติไทย ออกไปจัดแข่งขันในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป้าหมายเกิดการพัฒนาในด้านศักยภาพการจัดการกีฬา ยกระดับสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ สังคม และความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นมา หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ สมาคมฯ มีแผนจัดการแข่งขันฟุตบอลตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2566 และระหว่างวันที่ 12-20 มิถุนายน 2566 โดยจังหวัดใดที่มีความพร้อมพื้นฐานตามเกณฑ์ต่างๆ ของแมตช์นานาชาติ ที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล International ‘A’ Match สามารถส่งเอกสารยื่นความจำนง มายังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือ email ได้ที่ info@fathailand.org ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับ หลักเกณฑ์พื้นฐานต่างๆ ของการจัดแมตช์การแข่งขันระดับนานาชาติ ประกอบด้วย

1. สนามแข่งขัน (พื้นสนามแข่งขัน, พื้นที่จัดการแข่งขัน, ห้องสำหรับใช้งานและอื่นๆ)

- สนามแข่งขันอย่างน้อย 1 สนาม
- พื้นสนามแข่งขันและพื้นที่เขตเทคนิคจะต้องเป็นไปตาม Law of the Game
- พื้นที่จัดการแข่งขันจะต้องเป็นไปตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด
o ห้องพักนักกีฬา อย่างน้อย 2 ห้อง
o ห้องพักผู้ตัดสิน อย่างน้อย 1 ห้อง
o ห้องทำงานเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน สมาคมฯ
o ห้องทำงานสื่อมวลชน, พื้นที่ทำงานสื่อมวลชน, ห้องแถลงข่าว, มิกซ์โซน
o ระบบอินเตอร์เน็ต
o เครื่องใช้สำนักงาน
o สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ (รถพยาบาล, ห้องพยาบาล, อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและรักษา และห้องตรวจสารกระตุ้น)
o พื้นที่รับรองแขก VIP
o พื้นที่สำหรับผู้ชม

- จะต้องจัดเตรียมอาหารว่าง ผลไม้และเครื่องดื่ม ไว้ภายในห้องพักผู้ตัดสินในวันแข่งขัน
- จะต้องจัดเตรียมเครื่องสูบลมไฟฟ้าไว้ในห้องพักผู้ตัดสินอย่างน้อย 1 ชุด
- จะต้องจะเตรียมป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาไว้ในห้องพักผู้ตัดสินอย่างน้อย 2 ชุด
- ไฟส่องสว่างจะต้องมีค่าความสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,400 ลักซ์
- จะต้องจัดเตรียมเครื่องสำรองไฟไว้กรณีเกิดเหตุขัดข้อง

2. สนามฝึกซ้อม

- มีสนามฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 2 สนาม
- สนามฝึกซ้อมจะต้องเป็นไปตาม Law of the Game
- สนามฝึกซ้อมแต่ละสนามมีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้
o มีเสาประตูที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ อย่างน้อย 1 ชุด
o มีห้องน้ำและห้องสุขาภายในบริเวณสนามฝึกซ้อม
o จัดเตรียมรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คัน
o มีระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาได้

3. โรงแรมที่พัก

- โรงแรมสำหรับทีม (4-5 ดาว)
o ห้องพักแบบคู่ 13 ห้อง, ห้องพักแบบเดี่ยว 9 ห้อง, ห้องรักษา (ห้องแบบคู่) 1 ห้อง และห้องเก็บอุปกรณ์ (ห้องเปล่า) 1 ห้อง
o ห้องประชุม อย่างน้อย 1 ห้อง (สามารถใช้ได้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน)
• ห้องประชุมจะต้องมี Projector พร้อมสาย HDMI พร้อมใช้งาน
• จะต้องจัดเตรียมกระดาน Flip Chart ไว้ในห้อง
o อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3 มื้อต่อวัน และสามารถทำอาหารฮาลาลได้
o บริการซักผ้า 6 ชิ้นต่อคนต่อวัน
o จัดเตรียมน้ำดื่ม 6 ลิตร ต่อคนต่อวัน
- โรงแรมสำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและผู้ตัดสิน (4-5 ดาว หรือ เทียบเท่า)
o ห้องพักแบบเดี่ยวอย่างน้อย 4 ห้อง, ห้องพักแบบคู่อย่างน้อย 10 ห้อง
o ห้องประชุม อย่างน้อย 1 ห้อง (สามารถใช้ได้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน)
• ห้องประชุมจะต้องมี Projector พร้อมสาย HDMI พร้อมใช้งาน
• จะต้องจัดเตรียมกระดาน Flip Chart ไว้ในห้อง
o ห้องทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน (ถ้ามี)
o อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3 มื้อต่อวัน และสามารถทำอาหารฮาลาลได้
o บริการซักผ้า 6 ชิ้นต่อคนต่อวัน
o จัดเตรียมน้ำดื่ม 6 ลิตร ต่อคนต่อวัน

4. การเดินทาง

- สำหรับทีม
o รถบัสปรับอากาศ 45 ที่นั่ง อย่างน้อย 1 คัน
o รถตู้ปรับอากาศ 7 ที่นั่ง อย่างน้อย 1 คัน
o รถบรรทุกที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน อย่างน้อย 1 คัน (สำหรับวันเดินทางถึง, วันเดินทางกลับ และวันแข่งขัน)
- สำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
o รถตู้ปรับอากาศ 7 ที่นั่ง อย่างน้อย 1 คัน
o รถตู้ปรับอากาศ 7 ที่นั่งสำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน อย่างน้อย 4 คัน

5. อุปกรณ์สื่อสาร

- จัดเตรียมวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล อย่างน้อย 20 เครื่อง สำหรับใช้ตั้งแต่วันก่อนแข่งขัน 2 วัน จนถึงวันแข่งขัน

6. การอำนวยความสะดวกที่สนามบิน

- เจ้าภาพจะต้องอำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรให้แก่ทีมและผู้ตัดสินต่างชาติที่สนามบินในวันที่เดินทางถึงและวันเดินทางกลับ

7. เจ้าหน้าที่ดูแลทีมและผู้ตัดสิน (เลซอง)

- จะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลทีม ทีมละ 1 คน โดยจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ จะต้องอยู่กับทีมตลอดช่วงการแข่งขัน สามารถประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- จะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลคณะผู้ตัดสิน อย่างน้อย 1 คนโดยจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ สามารถประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

หากมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียดข้อมูลข้างต้นสามารถติดต่อได้ที่ :
ฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
competitions.events@fathailand.org
02-011-7177 ต่อ 115

ข่าวสารอื่นๆ

Announcement

23 January 2023

ฟีฟ่า ประกาศนำระบบ “FIFA Agent” กลับมาบังคับใช้ โดยผ่านสมาคมฯ เพื่อเปิดรับสมัครและสอบ เมษายนนี้

ตามที่ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ต้องการจัดระเบียบการเป็นผู้แทนนักกีฬาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยการขึ้นทะเบียนเป็น “FIFA Agent” จะมีการสอบใบอนุญาตตามระเบียบ FIFA Football Agent Regulations ที่ได้ออกมาใหม่  

Development

23 January 2023

ฟีฟ่า ร่วมกับ กรมพลฯ และสมาคมฯ จัดกิจกรรม FIFA For School

เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา กรมพลศึกษา จังหวัด ปทุมธานี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า

National Team Men

17 January 2023

ทีมชาติไทย คว้าแชมป์ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022

จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ ฟีฟ่า มอบถ้วยแชมป์ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ให้แก่ ทีมชาติไทย ที่เอาชนะ เวียดนาม ด้วยสกอร์รวม 3-2 และคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่ 7