สภากรรมการ และผู้บริหาร

วาระ 2564-2567

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

สภากรรมการ

สำนักเลขาธิการ

นายยงยศ พึ่งธรรม

รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมาย

ผู้บริหารฝ่ายอื่นๆ

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท / โฆษกสมาคม