ผู้ตัดสินระดับ 3

ระดับแรกของผู้ตัดสินคือผู้ตัดสินระดับ 3 ซึ่งจะมีหน้าที่ในการตัดสินการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3 และฟุตบอลระดับเยาวชน

ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ตัดสิน

step

1

สมัครสอบผู้ตัดสิน

step

2

สอบข้อเขียน

step

3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ตัดสินระดับเยาวชน

step

4

สอบภาคปฏิบัติ

step

5

อบรมและทดสอบสมรรถภาพเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ตัดสิน

step

1

step

2

step

3

step

4

step

5

สมัครสอบผู้ตัดสิน

สอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ตัดสินระดับเยาวชน

สอบภาคปฏิบัติ

อบรมและทดสอบสมรรถภาพเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ตัดสิน

ปฏิบัติหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่ ไทยลีก 3, TA, ยูธลีก