ผู้ตัดสินระดับฟีฟ่า

สำหรับผู้ตัดสินที่จะสามารถตัดสินเกมระดับนานาชาติได้ จะต้องอยู่ในระดับผู้ตัดสินฟีฟ่า หรือผู้ตัดสินที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ ให้สามารถลงตัดสินเกมในระดับนานาชาติ ที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศให้การรับรอง

การเลื่อนชั้น

step

1

เป็นผู้ตัดสินระดับ 1 (Top Referee)

ประเทศไทยมีโควตาส่งสอบเป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าชายได้ 6 คน ผู้ช่วยผู้ตัดสินฟีฟ่าชาย 8 คน ผู้ตัดสินฟีฟ่าหญิง 3 คน ผู้ช่วยผู้ตัดสินฟีฟ่าหญิง 3 คน (อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี)

step

2

การทดสอบ

1. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ

2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์ผู้ตัดสินฟีฟ่า

3. สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

step

1

step

2

เป็นผู้ตัดสินระดับ 1 (Top Referee)

ประเทศไทยมีโควตาส่งสอบเป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าชายได้ 6 คน ผู้ช่วยผู้ตัดสินฟีฟ่าชาย 8 คน ผู้ตัดสินฟีฟ่าหญิง 3 คน ผู้ช่วยผู้ตัดสินฟีฟ่าหญิง 3 คน (อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี)

การทดสอบ

1. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ

2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์ผู้ตัดสินฟีฟ่า

3. สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติหน้าที่

FIFA, AFC