ผู้ตัดสินระดับ 2

ผู้ตัดสินระดับ 2 ซึ่งจะทำหน้าที่ตัดสินในระดับไทยลีก 2

การเลื่อนชั้น

step

1

เป็นผู้ตัดสินระดับ 3

step

2

ปฏิบัติหน้าที่ใน T3 อย่างน้อย 3 ปี

step

3

มีคะแนนการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

step

4

สอบเลื่อนชั้น

step

1

step

2

step

3

step

4

เป็นผู้ตัดสินระดับ 3

ปฏิบัติหน้าที่ใน T3 อย่างน้อย 3 ปี

มีคะแนนการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

สอบเลื่อนชั้น

ปฏิบัติหน้าที่

ไทยลีก 2