ผู้ตัดสินระดับ 1

ผู้ตัดสินระดับที่ 1 จะทำหน้าที่ในฟุตบอลไทยลีก 1 และถือเป็นผู้ตัดสินที่ได้รับการรองเป็นมาตรฐานสากล สามารถพัฒนาต่อไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการตัดสินเกมระดับนานาชาติ

การเลื่อนชั้น

step

1

เป็นผู้ตัดสินระดับ 2

step

2

ปฏิบัติหน้าที่ใน T2 อย่างน้อย 2 ปี

step

3

มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

step

4

สอบเลื่อนชั้น

step

1

step

2

step

3

step

4

เป็นผู้ตัดสินระดับ 2

ปฏิบัติหน้าที่ใน T2 อย่างน้อย 2 ปี

มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

สอบเลื่อนชั้น

ปฏิบัติหน้าที่