อคาเดมี

15 August 2022

1 ปีที่ผ่านมา

อคาเดมี

อคาเดมี

เป้าหมายการพัฒนาของฟุตบอลไทย คือการสร้างนักเตะที่เต็มไปด้วยศักยภาพ ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ดังนั้นอคาเดมีซึ่งมีหน้าที่ช่วยสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ จึงเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญ ที่จะช่วยให้แผนการพัฒนาคุณภาพฟุตบอลไทยสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

สมาคมฯ ที่เห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงมีแผนการที่จะเข้ามาสนับสนุนช่วยให้การพัฒนาเยาวชนของอคาเดมี มีทิศทางเดียวกัน เพื่อช่วยให้นักเตะเยาวชนเติบโตเป็นนักฟุตบอลที่เต็มด้วยความสามารถ

สมาคมฯ วางแผนที่จะช่วยเหลืออคาเดมีฟุตบอลทั่วประเทศไทยไว้ 2 ระดับ ระดับแรกคือการเปิดให้อคาเดมีฟุตบอลในไทย เข้ามาลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทย ซึ่งจะช่วยให้อคาเดมีได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่สมาคมฯ จะจัดขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่สมาคมฯ เตรียมไว้เป็นความรู้ สำ.หรับการต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพของอคาเดมี

ระดับต่อมาคือโปรแกรมการให้ใบอนุญาตรับรองแก่อคาเดมีฟุตบอล(Academy Licensing) ซึ่งอคาเดมีที่ลงทะเบียนจะได้เข้าสู่โครงการพัฒนาต่างๆ ร่วมกับทางสมาคมฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับโกลด์ (ทอง) ระดับซิลเวอร์ (เงิน) และระดับบรอนซ์ (ทองแดง)

ซึ่งในแต่ละระดับจะมีเนื้อหาที่จะให้ความรู้ แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม สำ.หรับอคาเดมีในแต่ละขั้น เพื่อยกระดับคุณภาพของอคาเดมีไทยทีละระดับ จนกลายเป็นอคาเดมีฟุตบอลมืออาชีพเต็มตัวในท้ายที่สุด

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของอคาเดมีฟุตบอลในไทย ผ่านการร่วมมือกับสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย ซึ่งมีแผนการพัฒนาอคาเดมีอยู่ 3 ระดับ คือระดับ 1 ดาว 2 ดาว และ 3 ดาว

รวมถึงปัจจุบัน สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้มีการส่งนักวิเคราะห์เดินทางไปยังหลายประเทศสมาชิก เพื่อช่วยแนะแนวทางพัฒนาระบบอคาเดมีซึ่งประเทศไทยคือหนึ่งในนั้น ซึ่งอคาเดมีที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะช่วยให้นักเตะในสังกัดอคาเดมี มีชื่ออยู่ในฐานระบบของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ ที่จะคอยช่วยติดตามข้อมูล ความเคลื่อนไหวของผู้เล่นแต่ละคน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้นักฟุตบอลเยาวชนกลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ

โครงการ AFC Elite Youth Scheme

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย(AFC) จัดให้มีโครงการ AFC Elite Youth Scheme เพื่อแบ่งมาตรฐานของทีมเยาวชนของสโมสรระดับอาชีพอคาเดมีชั้นนำ และอคาเดมีระดับชาติของแต่ละประเทศในเอเชีย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ 1 2 และ 3 ดาว โดยใช้เกณฑ์ 20 ข้อ ของ AFC ซึ่งจะมีรายละเอียด แนวทาง หรือ โครงสร้างของพัฒนาทีมเยาวชน โดยทางสมาคมฯ จะเป็นผู้ประสานงาน และสนับสนุนสโมสรหรืออคาเดมีที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ

 

ซึ่งทางสมาคมฯ ได้มีการศึกษาแนวทางพัฒนาสำหรับอคาเดมีทุกระดับในประเทศไทยเพื่อสอดคล้องกับแนวทางของโครงการข้างต้น จึงได้สร้างมาตรฐานเพิ่มเติมขึ้นมา 3 ระดับสำหรับประเทศไทย เพื่อเป็นบันไดขั้นแรกให้กับทุกอคาเดมีก้าวสู่คุณภาพระดับสากล

ใบอนุญาตอคาเดมีของสมาคมฯ

โครงการใบอนุญาตอคาเดมีของสมาคมฯ จะเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากระบบลงทะเบียนอคาเดมี ที่กล่าวไว้ข้างต้น โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้อคาเดมีหรือทีมเยาวชนลงทะเบียนกับสมาคมฯโดยการส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดโดยสมาคมฯ ในแต่ละระดับ

โดยสมาคมฯ ได้มีนำเกณฑ์จากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย(AFC) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทฟุตบอลเยาวชนในประเทศไทยซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ทอง เงิน และทองแดง

ระบบใบอนุญาตนี้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนา และให้แนวทางการดำเนินงานแก่อคาเดมี เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นมืออาชีพในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังจะนำตัวอย่างหรือข้อมูลที่อคาเดมีหรือทีมเยาวชนสามารถนำ.ไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับแนวทางของสโมสรอีกด้วย