Download

2024

Competition Regulations

Competition Regulations Thai Women's League 1 : 2024

Competition Regulations Thai Women's League 2 : 2024

1) ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 11) พ.ศ. 2567

2) ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอลฯ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) พ.ศ. 2567

3) ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ รายการ “ฟุตซอลไทยลีก” พ.ศ. 2567/68

4) ระเบียบว่าด้วยการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสินฯ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2567

5) ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ ไทยลีก 1 พ.ศ. 2567/68

6) ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ ไทยลีก 2 พ.ศ. 2567/68

7) ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ ช้าง เอฟเอ คัพ 2024/25

8) ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ รีโว่ คัพ 2024/25

Laws of the Game 2024_25 (EN)

Competition Regulations Thai Women's League 1 : 2024

PDF

Competition Regulations Thai Women's League 2 : 2024

PDF

1) ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาทฯ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 11) พ.ศ. 2567

PDF

2) ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอลฯ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) พ.ศ. 2567

PDF

3) ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ รายการ “ฟุตซอลไทยลีก” พ.ศ. 2567/68

PDF

4) ระเบียบว่าด้วยการใช้วีดิทัศน์ช่วยการตัดสินฯ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2567

PDF

5) ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ ไทยลีก 1 พ.ศ. 2567/68

PDF

6) ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ ไทยลีก 2 พ.ศ. 2567/68

PDF

7) ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ ช้าง เอฟเอ คัพ 2024/25

PDF

8) ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ รีโว่ คัพ 2024/25

PDF

Laws of the Game 2024_25 (EN)

PDF