ดาวน์โหลด

2565

ปฏิทินการแข่งขัน

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2565/66 (เลกที่ 1)

เกี่ยวกับองค์กร และข้อบังคับลักษณะปกครอง

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) พ.ศ. 2565

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และกีฬาฟุตบอลทุกรายการ ฉบับชั่วคราว

ข้อบังคับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยา สำหรับนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ในความดูแลของสมาคมฯ

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขัน พ.ศ.2564-2565

รายงานการวิจัย อุตสาหกรรมฟุตบอลไทย กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท และข้อประท้วงของการแข่งขันกีฬาฟุตซอล พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565

PDF

ระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) พ.ศ. 2565

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562

PDF

ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ และกีฬาฟุตบอลทุกรายการ ฉบับชั่วคราว

PDF

ข้อบังคับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรรยา สำหรับนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ในความดูแลของสมาคมฯ

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตเข้าร่วมแข่งขัน พ.ศ.2564-2565

PDF

รายงานการวิจัย อุตสาหกรรมฟุตบอลไทย กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

PDF

ระเบียบการแข่งขัน

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ รายการ "ฟุตซอลไทยลีก" พ.ศ. 2565

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 1 พ.ศ. 2565/66

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 2 พ.ศ. 2565/66

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 3 พ.ศ. 2565/66

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการเอฟเอ คัพ ประจำปี 2565/66

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการรีโว่ คัพ ประจำปี 2565/66

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 1

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 2

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก ฤดูกาล 2565/66

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก ฤดูกาล 2565/66

ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ เอฟเอ ไทยแลนด์ ยูธลีก ฤดูกาล 2565/66

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ รายการ "ฟุตซอลไทยลีก" พ.ศ. 2565

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 1 พ.ศ. 2565/66

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 2 พ.ศ. 2565/66

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ รายการไทยลีก 3 พ.ศ. 2565/66

PDF

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการเอฟเอ คัพ ประจำปี 2565/66

PDF

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการรีโว่ คัพ ประจำปี 2565/66

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 1

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง รายการไทยวีเมนส์ลีก 2

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก ฤดูกาล 2565/66

PDF

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายการไทยแลนด์ เซมิโปร ลีก ฤดูกาล 2565/66

PDF

ระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ เอฟเอ ไทยแลนด์ ยูธลีก ฤดูกาล 2565/66

PDF

รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล

FA Thailand Activities Report 2020 รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล

FA Thailand Activities Report 2019 รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล

FA Thailand Activities Report 2018 รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล

FA Thailand Activities Report 2021 รายงานกิจกรรมสมาคมกีฬาฟุตบอล